ПОЧЕЛА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СМЕКА ПРОЈЕКТА
УНИВЕРЗИТЕТ "АПЕИРОН" ЈЕДАН ЈЕ ОД 19 ПАРТНЕРА

Тузла пројекат


ПОЧЕЛА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СМЕКА ПРОЈЕКТА


Универзитет "Апеирон" је један од 19 партнера

Имплементација пројекта СМЕКА – Јачање капацитета и механизама за унапређење система осигурања квалитета у високом образовању у Босни и Херцеговини званично је почела 27. фебруара. Први састанак учесника пројекта одржан је у хотелу Зеница, чији је домаћин био Универзитет у Зеници.


Ректор Паневропског универзитета проф. На скупу је учествовао др Санел Јакуповић, с обзиром да је „Апеирон“ један од 19 партнера укључених у пројекат. О озбиљности пројекта најбоље говоре учесници. Поред поменута два универзитета, то су:


Универзитет у Бањој Луци, Универзитет у Сарајеву, Универзитет Херцеговина, Универзитет/Универзитет "Витез", Министарство науке и технолошког развоја и високог образовања Републике Српске, Министарство науке, високог образовања и омладине Кантона Сарајево, Министарство образовања, науке , Култура и спорт Херцеговачко-неретванског кантона, Министарство образовања, науке, културе и спорта Зеничко-добојског кантона, Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Агенција за високо образовање РС, Центар за информирање и признавање докумената из области високог образовања Мостар, Агенција за знаност и високо образовање Хрватске, Национална агенција Републике Словеније за квалитету у високом образовању, Универзитет у Љубљани и Свеучилиште у Сплиту.


Сазнајте више информација на:

https://unze.ba/pocela-implementacija-projekta-smeqa-u-toku-prvi-sastanak-ucesnika-projekta/
27. фебруар 2024. године

Служба за односе са јавношћу


Сродни блогови