ПРОЈЕКАТ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА АПЕИРОНУ ПОДРЖАН И ОД МИНИСТАРСТВА

Пројекат из области безбедности саобраћаја на територији Републике Српске, који се реализује у Научноистраживачком институту, као организационој јединици Паневропског универзитета „АПЕИРОН“, подржава и Министарство науке и технологије. Развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Министарство научног и технолошког развоја, високог образовања и информационог друштва Републике Српске одобрило је почетком године Паневропском универзитету „Апеирон” финансијска средства за суфинансирање научноистраживачког пројекта „Систематско праћење композитни индекс безбједности саобраћаја (КИБС) на територији Републике Српске“. Пројекат се реализује уз подршку Међународног центра за безбедност саобраћаја (инж. Међународни центар за безбедност саобраћаја) са седиштем у Београду и Кијеву (Украјина). Координатор пројекта је доцент Паневропског универзитета Милан Тешић, а тим чине стручњаци из Републике Српске и региона.

„Суфинансирање научних пројеката је веома значајно за развој привреде, трговине, друштва у целини, како на глобалном, тако и на националном и локалном нивоу. На овај начин Влада Републике Српске и ресорно министарство јасно стављају до знања своје приоритете када је у питању развој саобраћаја, привреде и цјелокупног друштва у Републици Српској“, рекао је доц. др Милан Тешић. Он је додао да је пројекат у почетној фази и да се реализује упркос новонасталој ситуацији у вези са ширењем вируса ЦОВИД-19, а по окончању ванредних околности биће промовисани резултати пројекта и они даће значајан допринос безбједности саобраћаја у Републици Српској.

Композитни индекс безбедности саобраћаја представља ниво безбедности саобраћаја на територији, изражен једним бројем, тј. оцене. На основу вредности КИБС-а могуће је упоредити територије и могуће је да доносиоци одлука прецизније дефинишу правовремене и делотворне мере за унапређење безбедности саобраћаја. Овакве мјере би утицале на смањење укупних друштвено-економских трошкова у Републици Српској узрокованих саобраћајним незгодама, који износе цца. 172 милиона КМ годишње.

Директор Научно-истраживачког института Универзитета „Апеирон“ проф. др Санел Јакуповић је рекао да је пројекат подржан јер испуњава најважније опште критеријуме: ослања се на јавне политике и стратешке документе из области безбедности саобраћаја, резултати пројекта су корисни за све субјекте система безбедности саобраћаја у Србији. Републике Српске, јер ће на основу њих бити једноставније и ефикасније управљање овим системом, активности и буџет пројекта су добро разрађени и једноставно представљени, те да тим стручњака – младих истраживача који реализују овај пројекат има висок ниво научноистраживачке компетенције.

„Наш Институт успешно реализује и спроводи научна истраживања из основних области економије, права, здравства, саобраћаја, информационих технологија, рачунарства, филологије, спорта и кинезиологије. Истраживања су укључена у научне прилоге научних радника који се објављују у признатим домаћим и међународним научним публикацијама, као што су часописи и зборници у базама ВоС и Сцопус индекса. У протеклом периоду, преко научноистраживачких одељења Института, активирани су потенцијали научних радника и сарадника Апеирона, што је резултирало повећањем броја пројеката у припреми и већ предатих надлежним домаћим и међународним институцијама, као што су пројекти достављени ЕРАСМУС+ програму Европске уније за развој и изградњу капацитета или пројекте код надлежног ентитетског министарства у Републици Српској“, додаје проф. др Санел Јакуповић, директор Научно-истраживачког института Универзитета „Апеирон“. (Више на http://institut.apeiron-uni.eu/)

Latinica English Ћирилица