ПРОМОЦИЈА БОГАТЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ НАШЕГ УНИВЕРЗИТЕТА

библиотека-саопштење1

15 година универзитетских књига

Поводом Дана Универзитета, сутра у 11 часова биће представљени уџбеници и штампана савремена наставна средства, објављени током протекле године, у оквиру широке мисије Центра за издавачку делатност нашег Универзитета Универзитет, високошколска установа знања и потврђен обиман допринос науци. Аутори су доктори наука, наставници и сарадници, а продукција је едукативног карактера, намењена студентима и заинтересованој стручној јавности.
Ректор Паневропског универзитета академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић о томе каже:Издавачка кућа Паневропског универзитета Апеирон својим прошлогодишњим издањима доприноси развоју универзитетске књиге у региону, по научном квалитету и избору тема и врсти обраде. Објављене књиге су из области природних, друштвено-хуманистичких наука и одликују се квалитетом, што подразумева добру издавачку политику и усклађеност са реформом високог образовања. Да бисмо стигли тамо где смо сада, припремамо се постављањем академских методичких, дидактичких и ликовно-графичких стандарда, као и професионалних и менаџерских вештина.".

Проф. Др Александра Видовић, руководилац Центра за издавачку делатност, истиче да је прошле године објављено 11 уџбеника и монографија који су, захваљујући одговарајућој методологији, узор савремених уџбеника. Штампана издања, поред савремених електронских, интерактивних облика, задовољавају образовне потребе ученика и на свој начин допуњују постојећу понуду савремене литературе и образовних ресурса.

Књиге објављене 2019

 1. Алексић Миланка, Вујиновић Глигорић Богдана, Управљачко рачуноводство, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019,
  Рецензенти: проф. др Рамиз Кикановић и проф.др Јусуф Кумалић.
 2. Синиша Томић, Ефекти и индуктивни карактер мултимедијалног концепта електронског образовања у БиХ, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Бранко Латиновић
 3. Марин Кватерник, Престанак употребе дувана у пракси породичне медицине, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Косана Станетић и доц. др Слађана Петровић Шиљак
 4. Семиз Зоран Ж., Психопатологија са психијатријом, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Марија Бургић – Радмановић и доц. др Нера Зивлак Радуловић
 5. Драган Колев, Неуромаркетинг: теорија и пракса, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Слободан Маринковић Моца, проф. Марко Лакета и доц. др Дарко Тадић
 6. Душко Медић, Стварно право РС 4. издање, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019, стр:776,
  Рецензенти: академик проф. др Зоран Рашовић и проф. др Илија Бабић
 7. Осмо Бајрић, Сенад Бајрић, Биомеханичке основе покретних структура у фудбалу, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Исмет Башинац и емеритус проф. др Бранимир Михић.
 8. Слађана Шиљак, Медицинска деонтологија и јавно здравље, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф. др Биљана Мијовић и проф.др Милорад Балабан
 9. Јелена Војиновић Костић, Ревизија и лектура текста, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019,
  Рецензенти: проф. др Срето Танасић и проф. др Драго Тешановић.
 10. Жељко Станковић, Срђан Маричић, Предраг Матовић, Дражен Маринковић, Основи информатике и рачунарства, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019,
  Рецензенти: академик проф. др Зоран. Ж. Аврамовић и проф. др Бранко Латиновић.
 11. Станишић Слободан, Закон о облигационим односима – општи део, књига 1,2,3, Паневропски универзитет „Апеирон“, Бања Лука, 2019.
  Рецензенти: проф.др Медић Душко, проф. др Илија Бабић
Latinica English Ћирилица