САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ УНИВЕРЗИТЕТА „АПЕИРОН” ИМАЈУ ПОЧЕТНУ АКРЕДИТАЦИЈУ ИЛИ РЕАКРЕДИТАЦИЈУ И РОК ВАЖЕЊА ЈЕ КОЛИКО ВАЖЕ АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ.Медиа РелеасеСВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ УНИВЕРЗИТЕТА „АПЕИРОН” ИМАЈУ ПОЧЕТНУ АКРЕДИТАЦИЈУ ИЛИ РЕАКРЕДИТАЦИЈУ И РОК ВАЖЕЊА ЈЕ КОЛИКО ВАЖЕ АКРЕДИТАЦИЈА УСТАНОВЕ.
У циљу правилног информисања јавности у вези са акредитацијом студијских програма Паневропског универзитета „Апеирон“, објављујемо следеће саопштење


Паневропски универзитет „Апеирон“ поново је акредитован 24.11.2023. године и акредитација важи до 24.11.2028. године. Сви студијски програми Паневропског универзитета „Апеирон“ имају иницијалну акредитацију или реакредитацију и рок важења је исти као и акредитација установе.


Процес реакредитације свих студијских програма почео је подношењем захтева за акредитацију 2020. и 2021. године и још увек траје. С обзиром на велики број студијских програма и ограничене капацитете Агенције за високо образовање, са Агенцијом је договорено да се студијски програми акредитују у групама/кластерима.


То је разлог што се неки студијски програми акредитују у првој групи заједно са институцијом, а неки укључени у захтев за акредитацију кластера.


Дакле, на Паневропском универзитету ни један студијски програм није неакредитован.
22. јануара 2024. године

Служба за односе са јавношћу


Сродни блогови