УНИВЕРЗИТЕТ „АПЕИРОН“ ЈЕ ЧЛАН ПРОЈЕКТНОГ КОНЗОРЦИЈУМА ПО ЕРАСМУС+ ПРОГРАМУ

За СМЕК


Универзитет „Апеирон” је члан пројектног конзорцијума у ​​оквиру програма Еразмус+
Паневропски универзитет „Апеирон“ учествује у пројекту Јачање капацитета и механизама за унапређење система осигурања квалитета у високом образовању у Босни и Херцеговини (СМЕКА-ЕРАСМУС-ЕДУ-2023-ЦБХЕ-СТРАНД-3) који финансира Европска комисија, и буџет је 936 евра.


Универзитет у Зеници је координатор пројекта у којем учествује још 18 институција из Републике Српске, Босне и Херцеговине и ЕУ - високошколске установе из БиХ, надлежна министарства образовања, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, Агенција за високо образовање Републике Српске, високошколске установе из Словеније и Хрватске, Агенција за науку и високо образовање Републике Хрватске и Национална агенција Републике Словеније за осигурање квалитета у високом образовању.


Активности пројекта, који траје три године, усмерене су на успостављање механизма координације и усаглашавања система обезбеђења квалитета у високом образовању кроз развој модела акредитације студијских програма у РС и БиХ, јачање људских капацитета у институцијама РС и БиХ, унапређење сарадње институција које учествују у процесу акредитације, израду плана едукације стручњака који спроводе процес акредитације у РС и БиХ и др. Посебан акценат је стављен на јачање институција високог образовања у РС и БиХ за развој интерних процедура за осигурање квалитета.


На првом састанку одржаном на Универзитету у Зеници у марту 2024. године формиран је Управни одбор конзорцијума, а за представника Паневропског универзитета изабрана је Елвелдина Татаревић, помоћница директора за правна питања, док је Паневропски Универзитет ће представљати доц. др Живана Кљајић, руководилац Центра за проверу квалитета.
април 2024

Служба за односе са јавношћу


Сродни блогови