ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет пословне економије је матичан у основним научним областима предузетничке економије, менаџмента, маркетинга, управљања тржишним пословањем, примјењене економије, банкарства, финансија и трговине, јавне управе, пословног права, пословне информатике, примјењених политичких студија, као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: организационе науке, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање промјенама, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, односи са јавношћу, математичка економска анализа, вјероватноћа и статистика.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Менаџмент банкарства, финансија и трговине

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер економије- 300 ЕЦТС Мастер економије-…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Предузетнички менаџмент

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер економије- 300 ЕЦТС Мастер економије-…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Менаџмент јавне управе

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - менаџер јавне управе - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент јавне управе) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Март КСНУМКС, КСНУМКС

Менаџмент банкарства, финансија и трговине

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент банкарства, финансија и трговине) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Maj, 2

Предузетнички менаџмент

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Предузетнички менаџмент) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет је матичан у основним научним областима: теоријско-правним, опште-правним, историјско-правним, уставним и политичко-правним, грађанско-правним, привредним, финансијско-правним (јавне и пословне финансије), породично-правим, радно-правним, управно-правним, правосудним и кривично-правним, форензичко-криминалистичким, међународно-правним (јавним и приватним), европско-правним (комунитарним), америчко-правним (прецедентним), пословно-правним (позитивним и међународним), као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: реторика, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, администрација, документаристика, правна информатика, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање пословним промјенама.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Опште-правни студијски програм

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер права - 300 ЕЦТС Мастер…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Пословно право

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани правник пословног права - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани правник…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Јула КСНУМКС, КСНУМКС

Опште-правни студијски програм

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани правник - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани правник - 240…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет информационих технологија је матичан у основним научним областима компјутерских наука (основе програмирања, теорија алгоритама, архитектура и организација рачунарских система, оперативни системи, мрежно рачунарство, програмски језици, софтверски инжењеринг – моделирање, анализа и дизајн софтвера, софтверски менаџмент, интеракција човјек-рачунар, графи ка и визуелизација, вјештачка интелигенција, менаџмент информацијама - теорија и пракса база података, релационе и дистрибуиране базе података, правни, етички и професионални аспекти рачунарства), области информационих технологија (сигурност и обезбјеђење информација, платформске технологије, администрација и одржавање ИТ система, техничка подршка), области информационих система (систем-анализа и логички дизајн ИС, пројектовање информационих система, имплементација информационих система, одржавање информационих система, развој специфичних типова ИС, дистрибуирани системи), области компјутерског инжењеринга (инжењеринг рачунарских система, умрежавање и телекомуникације) и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: (математичка анализа, дискретне математичке структуре, теорија алгоритама, вјероватноћа и статистика, нумерички методи и операциона истраживања, општа теорија система, теорија организације, теорија одлучивања, теорија информација, пројектни менаџмент, педагошка информатика, криптографија, Е-пословање, управљање промјенама, међуљудски односи и вјештина комуницирања.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Пословна информатика – инжењер

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер рачунарства и информатике - 300…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Инжењеринг информационих технологија

УСМЈЕРЕЊА: - Програмирање и софтверско инжењерство - - Рачунарска безбједност и заштита информација - ИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА Основне академске студије првог циклуса у укупном трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕЦТС Дипломирани инжењер рачунарства и…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Јула КСНУМКС, КСНУМКС

Рачунарска мултимедија и графика

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани информатичар - рачунарска мултимедија и графика - 180 ЕЦТС (Бацхелор оф Мултимедиа & Грапхицс Цомпутнинг - БСц.ЦМ&Г) [цс_фаq цс_фаq_виењ="модерн" цолумн_сизе="1/1"] [фаq_итем фаq_ацтиве="но"…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Октобар КСНУМКС, КСНУМКС

Наставничка информатика

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани информатичар - 180 ЕЦТС Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Пословна информатика

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани информатичар - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани информатичар - 240…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Септембар 18, 2021

ФАКУЛТЕТ СПОРТСКИХ НАУКА

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет спортских наука је матичан у областима спортских наука: биолошко-медицинске основе спорта, биомеханика и антропомоторика, статистика, информатика и методологија у спорту, педагогија и психологија спорта и вјежбања, социологија, филозофија и етика спорта, економика и менаџмент у спорту, теорија спорта и наука о тренингу, појединачним спортовима и спортским гранама, ритмичкој гимнастици и плесу, базичним моторичким активностима, спортској рекреацији и активностима у природи, те спорту у изабраним циљним групама, као и у споредним научним областима које се изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: спортска медицина, спортски туризам и њеллнесс, фармакологија и токсикологија, нутриционизам и дијететика, физикална медицина и рехабилитација, спортска масажа, балнеологија.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Спорт у циљним групама

Akademska zvanja Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne godine (završene 4 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Master studije drugog ciklusa u trajanju od dvije godine (završene 3 godine osnovnih studija prvog ciklusa) Sport u ciljanim grupama - Master…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Педагошки студијски програм у

ПЕДАГОШКО-НАСТАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ У СПОРТУ :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани професор физичког васпитања - 240 ЕЦТС [цс_фаq цс_фаq_виењ="модерн" цолумн_сизе="1/1"] [фаq_итем фаq_ацтиве="но" фаq_титле="ПЕДАГОШКО-НАСТАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ У СПОРТУ ::…
 • Trajanje 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Спортски тренер

СПОРТСКИ ТРЕНЕР :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани тренер - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Спортски тренер) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Спортски менаџмент

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани менаџер у спорту - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Спортски менаџмент) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ НАУКА

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет здравствених наука је матичан у хумано-биолошким (анатомија, хистологија, ембриологија, физиологија, генетика, цитологија), микробиолошким, био-хемијским, клиничко-хемијским и физикалним функционалним научним областима, затим у областима општих медицинских наука, примјењених медицинских наука пропедевтике и здравствене његе у различитим гранама медицине и клиничко-болничкој пракси, фармакологији и токсикологији, дијететици, геријатрији, епидемиологији, медицинској и развојној психологији, спортској медицини, социјалној медицини, историји и етици медицине. У широј научној области физиотерапије и радне терапије, факултет је матичан у физикалној медицини и физиотерапији у различитим областима медицине и клиничко-болничке праксе, кинезиологији, кинезиометрији и биомеханици, протетици и ортотици, балнеологији, радној терапији и рехабилитацији код различитих група обољења и онеспособљења, радној терапији у заједници, радној терапији код психосоцијалних поремећаја и у ергономији. Факултет је матичан у областима лабораторијске медицине које су повезане са горе наведеним ужим научним областима. У широј области санитарног инжењеринга факултет је матичан у научним областима санитарне хемије, паразитологије, опште и социјалне екологије, еколошког инжењеринга и заштите радне и животне средине, технологији вода за пиће и управљању водама, физичко-хемијској и микробиолошкој анализи намирница у технологији чувања намирница, анализи, контроли и заштити ваздуха, контроли и збрињавању отпада, санитарно-техничким принципима градитељства, те санитарно-еколошком законодавству и наџору. Факултет обавља интердисциплинарне студије из области менаџмента и маркетинга у здравству, управљања тржишним пословањем и примјењене економије здравствених установа, здравственог осигурања и фондова у области здравства, медицинске статистике, пословне и апликативне информатике и организационих наука у здравству, као и из комуниколошких, и административно - документационих научних области и примјењених педагошких студија у области здравства.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Санитарна техника

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер санитарног инжењерства- 300 ЕЦТС Мастер…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Менаџмент у здравству

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер менаџмента у здравству и менаџмента…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Сестринство

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер здравствене његе - 300 ЕЦТС…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Лабораторијско-медицинско инжењерство

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Санитарна техника

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани санитарни инжењер - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани санитарни инжењер…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Januar 28, 2024

Физиотерапија

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани физиотерапеут – 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани физиотерапеут – 240…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Januar 19, 2024

Менаџмент у здравству

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани менаџер здравствене заштите - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани менаџер…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Април КСНУМКС, КСНУМКС

Сестринство

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани медицинар/сестра здравствене његе – 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани медицинар/сестра…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Октобар КСНУМКС, КСНУМКС

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавње практичним вјештинама у области руског језика, руске књижевности и културе. Даљи циљ ових студија је да се низ русистичких дисциплина поставе у шири славистички контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање тога трога (језика, књижевности, културе) са националном културом. Ове студије треба да омогуће студентима свеобухватно сагледавање русистичке струке и стварање основа за даљи рад у науци и примјене њених резултата у пракси. Начином на који проводи болоњски процес, својим свеукупним залагањем и константним радом на унапређењу квалитета високошколског образовања, вриједним студентима и преданим наставним кадром, „Апеирон“ је постао пожељан партнер за сарадњу са престижним универзитетима Руске Федерације, Кине и земаља из окружења. С обзиром на то да се већ 10 година интензивно залаже за ширење руског језика, кроз Факултет фи лолошких наука, у кратком временском периоду Универзитет „Апеирон“ постаје потписник споразума о сарадњи са Московским државним регионалним универзитетом, Липецким државним универзитетом и Тамбовским државним универзитетом. Према овим споразумима, студенти универзитета потписника прве три године студирају на свом матичном универзитету, а четврту на универзитету „партнеру“. Резултат је двојна диплома – диплома Паневропског универзитета и једног од поменутих универзитета. Студенти Факултета филолошких наука већ увелико бораве и уче у Русији. На чувеном Московском државном универзитету „М.В.Ломоносов“, са којим „Апеирон“ такође сарађује, студенти фи лологије уче руски језик, упознају руску културу, али и активно учествују на међународним научним конференцијама и пред страним академским аудиторијумом излажу своје радове. До сада је на наставак школовања на све поменуте универзитете у Русију отишло 40 студената. Факултет фи лолошких наука Паневропског универзитета са Сибирском школом корпоративног управљања из Омска у децембру 2016. године организовао је међународну, научно-стручну конференцију, а у марту 2017. године наставља окупљањем научих радника широм свијета кроз конференцију коју је организовао са Руском академијом наука из Москве. „Апеирон“ је заједно са Московским државним универзитетом „М.В.Ломоносов“ такође организовао научни скуп посвећен руском језику.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Руски језик

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Мастер руског језика и књижевности -…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Руски језик

РУСКИ ЈЕЗИК :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани професор руског језика и књижевности - 240 ЕЦТС б/ Студије студије другог циклуса у трајању од једне до двије године…
 • Trajanje 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Студијски програм наставе и превођења

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани професор преводилац руског језика - 180 ЕЦТС б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС Дипломирани…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Октобар КСНУМКС, КСНУМКС

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумјевање инжењерских дисциплина у саобраћајној и транспортној струци, као и способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на интердисциплинарни карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примјена. Дипломирани студенти способни су да на одговарајући начин напишу и представе резултате свог рада. Компетентност свршених студената у студијском програму «Саобраћај и транспорт», односно «Инжењера саобраћаја», огледа се и у способност и спремности за самосталан рад.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Саобраћај и транспорт

Академска звања Мастер студије другог циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије другог циклуса у трајању од двије године (завршене 3 године основних студија првог циклуса) Саобраћај и транспорт - Мастер саобраћаја…
 • Trajanje 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

Друмски саобраћај и транспорт

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ :: АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани инжењер саобраћаја - 180 ЕЦТС (Бацхелор оф Траффиц Енгинееринг - БТЕ) б/ Студије првог циклуса у трајању…
 • Trajanje 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње од Новембар 9, 2020

НОВОСТИ