Факултет филолошких наука

„Одабери и ти руски језик и приближи нам Русију“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавање практичним вештинама из области руског језика, руске књижевности и културе. Даљи циљ ових студија је да се руске дисциплине сместе у шири словенски контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и да се то троје (језик, књижевност, култура) повеже са националном културом. Ове студије треба да омогуће студентима да стекну свеобухватно разумевање руске струке и да створе основу за даљи рад у науци и примену њених резултата у пракси.
Начином на који води Болоњски процес, свеукупним залагањем и сталним радом на унапређењу квалитета високог образовања, вредним студентима и посвећеним наставним кадром, – „Апеирон” је постао пожељан партнер за сарадњу са престижним универзитетима у Руској Федерацији и суседним земљама.
Филолошки факултет је потписао уговоре о међународној сарадњи са 15 руских универзитета: Московским државним универзитетом „Ломоносов“, Руским новим универзитетом у Москви, Државним институтом за руски језик „АС Пушкин“, Руским универзитетом пријатељства народа (Москва). ), Државни универзитет у Санкт Петербургу, Руски државни педагошки универзитет „Херцен“ и др.
На свим овим универзитетима студенти Филолошког факултета продубљују знања стечена на матичном факултету, упознају руску културу, традицију, обичаје и учествују на међународним научним конференцијама, где резултате својих научних истраживања саопштавају међународној публици. До сада је на поменутим универзитетима у Русији боравило преко 40 студената.
По устаљеној традицији, Филолошки факултет организује у сарадњи са Московским државним универзитетом Ломоносов и Институтом за славистику Руске академије наука Међународни научни скуп „Ново и традиционално у транслатологији и настави руског као страног језика. “, као и са Преводилачком школом Московског државног универзитета Ломоносов, Међународна студентска конференција „Руски језик у савременом свету“.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ПРОГРАМ СТУДИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА И СТУДИЈСКОГ ПРЕВОДА

Трајање студија:
► Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани професор-преводилац руског језика – 180 ЕСПБ
► Дипломирани професор руског језика и књижевности (дипломирани филолог – преводилац) – 240 ЕСПБ

Област:
Студијски програм наставе и превођења руског језика

Опис:
Основни циљ студијског програма је припрема стручних преводилаца који ће у потпуности овладати најновијим преводилачким технологијама, истраживача специјалиста из области теорије, историје и методологије превођења за рад у земљи и иностранству у политичким, економским, правним, културним и образовне сфере, међународне организације, невладине међувладине структуре, као и националне и транснационалне корпорације и компаније ...

ОПШИРНИЈЕ...
РУСКИ ЈЕЗИК

Трајање студија:
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ЕСПБ

Област:
руски језик

Опис:
Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавање практичним вештинама из области руског језика, руске књижевности и културе; Даљи циљ ових студија је постављање руских дисциплина у шири словенски контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање те три (језика, књижевности, културе) са националном културом...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

2350/5 КМ или 10 рата

  ПОПУСТИ

  НАЈБОЉА ПОНУДА

 • - 20% за студенте који уплате цјелокупан износ школарине трогодишњег студија:
 • Школарина за трогодишњи студиј: 7050 КМ
 • 20% попуста: 1410 КМ
 • Школарина: 5640 КМ
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • - 10% за ученике са одличним успјехом у средњој школи - 235 КМ
 • -5% за студенте који плаћају пуну цијену школарине - 117,5 КМ
 • -5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 117,5 КМ

  ПОГОДНОСТИ

 • ✓ Партнерство са Универзитетом Ломоносов у Русији
 • ✓ Студирање у Русији у трајању од једног семестра или целе године
 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему за учење на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-консултације у систему MS Teams
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског Центра за вођење каријере студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широком понудом изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета успјешно је позиционирана на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирајте нас

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.