Факултет филолошких наука

„Изаберите руски језик и приближите нам Русију“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавање практичним вјештинама у области руског језика, руске књижевности и културе. Даљи циљ ових студија је да се низ русистичких дисциплина поставе у шири славистички контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање тога трога (језика, књижевности, културе) са националном културом. Ове студије треба да омогуће студентима свеобухватно сагледавање русистичке струке и стварање основа за даљи рад у науци и примјене њених резултата у пракси.
Начином на који проводи болоњски процес, својим свеукупним залагањем и константним радом на унапређењу квалитета високошколског образовања, вриједним студентима и преданим наставним кадром,- „Апеирон“ је постао пожељан партнер за сарадњу са престижним универзитетима Руске Федерације и земаља из окружења.
Факултет филолошких наука је потписао уговоре о међународној сарадњи с 15 руских универзитета: с Московским државним универзитетом „Ломоносов“, Руским новим универзитетом у Москви, Државним институтом руског језика „А.С. Пушкин“, Руским унверзитетом пријатељства народа (Москва), Државним унерзитетом у Санкт-Петербургу, Руским државним педагошким универзитетом „Херцен“ и др.
На свим овим универзитетима студенти Факултета филолошких наука продубљују знања стечена на матичном Факултету, упознају руску културу, традиције, обичаје и учествују на међународним научним конференцијама, где пред међународним аудиториумом саопштавају резултате својих научних истраживања. До сада на споменутим универзитетима у Русије боравило је преко 40 студената.
Факултет филолошких наука по већ устаљеној традицији организујеу сарадњи са Вишом школом (факултетом) превођења Московског државног универзитета „Ломоносов“ и Институтом за славистику Руске академије наука Међународне научне конференцију “Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног», као и са Вишом школом превођења Московског државног универзитета „Ломоносов“ Међународне студентске конференције „Руски језик у савременом свету”.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НАСТАВЕ ​​РУСКОГ ЈЕЗИКА И ПРЕВОДА

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани професор-преводилац руског језика – 180 ЕСПБ
► Дипломирани професор руског језика и књижевности (дипломирани филолог – преводилац) – 240 ЕСПБ

Област:
Студијски програм наставе и превођења руског језика

Опис:
Основни циљ студијског програма је да припреми професионалне преводиоце који ће у потпуности овладати најсавременијим преводилачким технологијама, специјалисте истраживаче у области теорије, историје и методологије превођења за рад у земљи и иностранству у политичкој, економској правној, културној и образовној сфери, између осталог, у водећим међународним организацијама, невладиним међудржавним структурама, као и у националним и транснационалним корпорацијама и компанијама...

ОПШИРНИЈЕ...
РУСКИ ЈЕЗИК

Трајање студија:
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ЕСПБ

Област:
Руски језик

Опис:
Основне академске студије руског језика и књижевности имају за циљ стицање теоријских знања и овладавње практичним вештинама у области руског језика, руске књижевности и културе; даљи циљ ових студија је да се низ русистичких дисциплина поставе у шири славистички контекст, како би се стекао шири увид у славистику уопште, као и повезивање тога трога (језика, књижевности, културе) са националном културом...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

KM 2750 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

  НАЈБОЉА ПОНУДА

 • - 20% за студенте који уплате цјелокупан износ школарине трогодисњег студија:
 • Школарина за трогодишњи курс: 8250 KM
 • 20% попуста: 1650 КМ
 • Износ школарине: 6600 KM
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • - 10% за студенте са одличним успјехом у средној школи - 275 KM
 • -5% за студенте који уплате цјелокупну цијену школарине - 137.5 KM
 • -5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 137.5 KM

  ПРЕДНОСТИ

 • ✓ Партнерство са Универзитетом Ломоносов у Русији
 • ✓ Студирање у Русији у трајању од једног семестра или целе године
 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему учења на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-Консултације у систему МС Теамс
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског центра за каријерно вођење студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широким спектром изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета се успешно позиционира на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирај нас

НОВОСТИ