Факултет информационих технологија

"Твој пројекат за будућност"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет информационих технологија је матичан у основним научним областима компјутерских наука (основе програмирања, теорија алгоритама, архитектура и организација рачунарских система, оперативни системи, мрежно рачунарство, програмски језици, софтверски инжењеринг – моделирање, анализа и дизајн софтвера, софтверски менаџмент, интеракција човјек-рачунар, графи ка и визуелизација, вјештачка интелигенција, менаџмент информацијама - теорија и пракса база података, релационе и дистрибуиране базе података, правни, етички и професионални аспекти рачунарства), области информационих технологија (сигурност и обезбјеђење информација, платформске технологије, администрација и одржавање ИТ система, техничка подршка), области информационих система (систем-анализа и логички дизајн ИС, пројектовање информационих система, имплементација информационих система, одржавање информационих система, развој специфичних типова ИС, дистрибуирани системи), области компјутерског инжењеринга (инжењеринг рачунарских система, умрежавање и телекомуникације) и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: (математичка анализа, дискретне математичке структуре, теорија алгоритама, вјероватноћа и статистика, нумерички методи и операциона истраживања, општа теорија система, теорија организације, теорија одлучивања, теорија информација, пројектни менаџмент, педагошка информатика, криптографија, Е-пословање, управљање промјенама, међуљудски односи и вјештина комуницирања.


BIT ALIJANSA – Споразум о сарадњи

Наше студијске програме и резултате које постижемо у области ИТ образовања препознала је Бит Алијанса, водећа кровна организација БиХ софтверске индустрије, са којом смо потписали Уговор о сарадњи. Бит Алијанса је удружење највећих софтверских компанија са више од 1800 запослених. Основни циљ Алијансе је развијати многобројне могућности на тржишту софтверске индустрије, стварајући позитивно пословно окружење за даљи раст БиХ ИТ индустрије. Једна од темељних мисија Бит Алијансе јесте развој снажних односа с образовним институцијама с циљем побољшања образовних програма за ИТ и пружању више могућности за учење. Потписани уговор се односи на 3 сегмента сарадње:

 1. БИТА4студентс предавања ИТ стручњака
 2. CoderDojo школа програмирања
 3. Прилагођавање Апеирон наставног плана и програма потребама софтверске индустрије
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► дипломирани инжењер рачунарства – 180 ЕСПБ
► дипломирани инжењер рачунарства – 240 ЕСПБ

Област:
Пословна информатика

Опис:
Савремени свијет улази у информатичку цивилизацију у којој су најзначајнији ресурси информације и средства за аквизицију, пренос, обраду и дисеменацију информација. Медији постају информациони сервиси а Интернет постаје универзални мултимедијални мега-медиј размјене и пласирања информација у интерактивном облику...

ОПШИРНИЈЕ...
ИНФОРМАТИКА НАСТАВНИКА

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ЕСПБ
► Дипломирани професор техничког образовања и информатике – 240 ЕСПБ

Област:
Наставничка информатика

Опис:
Битно је напоменути да адекватно образовани професори информатике имају још једну кључну улогу у савременом педагошком процесу, осим што требају да предају предмет Информатика...

ОПШИРНИЈЕ...
РАЧУНАРСКА МУЛТИМЕДИЈА И ГРАФИКА

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)


Академска звања:
► дипломирани инжењер рачунарства – рачунарска мултимедија и графика – 180 ЕСПБ


Област:
Рачунарска мултимедија и графика

Опис:
Студенти ће стећи опште-стручна знања из области информационих и рачунарских технологија која су основ за разумјевање и примјену у рачунарској мултимедији и графици...

ОПШИРНИЈЕ...
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА УПУТСТВАМА:

► Програмирање и софтверско инжењерство
► Рачунарска безбедност и заштита информација
Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 180 ЕСПБ
► Дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 240 ЕСПБ

Област:
Инжењеринг информационих технологија

Опис:
Основни циљ студијског програма Инжењеринг информационих технологија су теоријско и практично оспособљавање ИТ стручњака у примени софтверског инжењеринга и програмирања, информационих технологија, рачунарске безбједности и заштите података, те примјени професионалне рачунарске софтверске подршке и опреме...

ОПШИРНИЈЕ

ШКОЛАРИНА

KM 2980 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

 • 20% попуста за бруцоше
 • ✓ 20% за студенте који плаћају целокупну школарину за трогодишњи студиј:
 • ✓ Школарина за трогодишњи студиј: 8940 KM
 • ✓ 20% попуста: 1788 KM
 • ✓ Износ школарине: 7152 KM
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • ✓ 10% за ученике са одличним успехом у средњој школи - 298 KM
 • ✓ 5% за студенте који плаћају целокупну школарину - 149 KM
 • ✓ 5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 149 KM

  ПРЕДНОСТИ

 • ✓ Партнерство са BitAlliance удружењем ИТ компанија
 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему учења на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-Консултације у систему МС Теамс
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског центра за каријерно вођење студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широким спектром изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета се успешно позиционира на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирај нас

НОВОСТИ