Факултет пословне економије

"Што више знаш, више ћеш да се усудиш"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет пословне економије је матичан у основним научним областима предузетничке економије, менаџмента, маркетинга, управљања тржишним пословањем, примјењене економије, банкарства, финансија и трговине, јавне управе, пословног права, пословне информатике, примјењених политичких студија, као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: организационе науке, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање промјенама, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, односи са јавношћу, математичка економска анализа, вјероватноћа и статистика.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Трајање студија:
► Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► дипломирани економиста – 180 ЕСПБ
► дипломирани економиста – 240 ЕСПБ

Област:
Предузетнички менаџмент

Опис:
Програми првог циклуса студијског програма Предузетнички менаџмент се фокусирају на аквизицију основних знања да би студенте упознали са различитим пословним функцијама и са пословним окружењем у којима се ове функције одвијају у предузећима и у различитим облицима њихове интеграције...

ОПШИРНИЈЕ...
МЕНАЏМЕНТ БАНКАРСТВА, ФИНАНСИЈА И ТРГОВИНЕ

Трајање студија:
► Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► дипломирани економиста – 180 ЕСПБ
► дипломирани економиста – 240 ЕСПБ

Област:
Менаџмент банкарства, финансија и трговине

Опис:
Програми првог циклуса се фокусирају на аквизицију основних знања да би студенте упознали са различитим пословним функцијама и са пословним окружењем у којима се ове функције одвијају у банкама и другим финансијским и трговачким...

ОПШИРНИЈЕ...
МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Трајање студија:
► Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► дипломирани економиста – 180 ЕСПБ – менаџер јавне управе
► дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 240 ЕСПБ

Област:
Управљање јавном управом

Опис:
Програми првог циклуса студијског програма Менаџмент јавне управе усмјерени су на стицање знања из области: јавне управе и локалне самоуправе, административног пословања, менаџмента људских ресурса у јавном сектору, јавних финансија, техника рада и алата које се користе...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

КМ 2750 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

  НАЈБОЉА ПОНУДА

 • - 20% за студенте који уплате цјелокупан износ школарине трогодишњег студија:
 • Школарина за троготишњи студиј: 8250КМ
 • 20% попуста: 1650 КМ
 • Износ школарине: 6600КМ
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • - 10% за студенте са одличним успјехом у средњој школи - 275 КМ
 • -5% за студенте који плаћају пуну цијену школарине - 137,5 КМ
 • -5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 137,5 КМ

  ПОГОДНОСТИ

 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему за учење на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-консултације у систему MS Teams
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског Центра за вођење каријере студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широком понудом изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета успјешно је позиционирана на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирајте нас

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.