СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - СТУДИЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА

Предузетнички менаџмент

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Предузетнички менаџмент) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 9. новембра 2020

Менаџмент банкарства, финансија и трго

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент банкарства, финансија и трговине) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 2. маја 2021

Менаџмент јавне управе

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - менаџер јавне управе - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент јавне управе) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 9. новембра 2020