СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - СТУДИЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА

Предузетнички менаџмент

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Предузетнички менаџмент) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) – 240 ЕЦТС…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 9. новембра 2020

Менаџмент банкарства, финансија и трго

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент банкарства, финансија и трговине) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 2. маја 2021

Менаџмент јавне управе

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а/ Бацхелор степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) – 180 ЕЦТС Дипломирани економиста - менаџер јавне управе - 180 ЕЦТС (Студијски програм: Менаџмент јавне управе) б/ Студије првог циклуса у трајању од 4 године…
  • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
  • Почиње 9. новембра 2020

Предузетнички менаџмент

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије ИИ циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије ИИ циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија И циклуса) Мастер економских наука – 300 ЕСПБ магистар економије - (
  • Трајање 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
  • Почиње 9. новембра 2020

Менаџмент банкарства, финансија и трго

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије ИИ циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије ИИ циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија И циклуса) Мастер економских наука – 300 ЕСПБ магистар економије - (
  • Трајање 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
  • Почиње 9. новембра 2020