Факултет правних наука

"Право је универзално"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет је матичан у основним научним областима: теоријско-правним, опште-правним, историјско-правним, уставним и политичко-правним, грађанско-правним, привредним, финансијско-правним (јавне и пословне финансије), породично-правим, радно-правним, управно-правним, правосудним и кривично-правним, форензичко-криминалистичким, међународно-правним (јавним и приватним), европско-правним (комунитарним), америчко-правним (прецедентним), пословно-правним (позитивним и међународним), као и у споредним научним областима које се такође изучавају на Факултету, а које су основа интердисциплинарног приступа: реторика, комуникологија, међуљудски односи и вјештине комуникације, администрација, документаристика, правна информатика, теорија одлучивања, менаџмент ризика и управљање кризама, пројектни менаџмент, конфликтни менаџмент, Е-пословање, управљање пословним промјенама.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ОПШТЕ-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) са или без ужег усмјерења / специјалистичког степена

Академска звања:
► Дипломирани правник - 180 ЕЦТС
► Дипломирани правник - 240 ЕЦТС(специјалиста у области ужег усмјерења/ специјализације)

Област:
Опште право

Опис:
Оснивање компетентне институције правних наука базиране на наставним плановима и програмима савремених студија права, промоцији правне државе, људских права, међународних правних норми, правних основа савремене тржишне привреде, предузетничког и управног менаџмента...

ОПШИРНИЈЕ...
ПОСЛОВНО ПРАВО

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) са или без ужег усмјерења / специјалистичког степена

Академска звања:
► Дипломирани правник пословног права - 180 ЕЦТС
► дипломирани правник пословног права - 240 ЕЦТС (специјалиста у области ужег усмјерења/ специјализације)

Област:
Пословно право

Опис:
Циљеви студијског програма Пословног права кореспондирају у великој мјери са циљевима студијског програма Општег права. Студенти Пословног права преузимају основне компетенције правних студија из кључних историјских, теоријских, грађанско-равних и кривично-правних области...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

КМ 2750 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

  НАЈБОЉА ПОНУДА

 • - 20% за студенте који уплате цјелокупан износ школарине трогодишњег студија:
 • Школарина за троготишњи студиј: 8250КМ
 • 20% попуста: 1650 КМ
 • Износ школарине: 6600КМ
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • - 10% за студенте са одличним успјехом у средњој школи - 275 КМ
 • -5% за студенте који плаћају пуну цијену школарине - 137,5 КМ
 • -5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 137,5 КМ

  ПОГОДНОСТИ

 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему за учење на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-консултације у систему MS Teams
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског Центра за вођење каријере студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широком понудом изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета успјешно је позиционирана на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирајте нас

НОВОСТИ

Преузмите водич за бруцоше за академску 2021/22

Изаберите своје занимање за будућност.