Факултет здравствених наука

"УЧИМО ЗА ЖИВОТ"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Факултет здравствених наука је матичан у хумано-биолошким (анатомија, хистологија, ембриологија, физиологија, генетика, цитологија), микробиолошким, био-хемијским, клиничко-хемијским и физикалним функционалним научним областима, затим у областима општих медицинских наука, примјењених медицинских наука пропедевтике и здравствене његе у различитим гранама медицине и клиничко-болничкој пракси, фармакологији и токсикологији, дијететици, геријатрији, епидемиологији, медицинској и развојној психологији, спортској медицини, социјалној медицини, историји и етици медицине. У широј научној области физиотерапије и радне терапије, факултет је матичан у физикалној медицини и физиотерапији у различитим областима медицине и клиничко-болничке праксе, кинезиологији, кинезиометрији и биомеханици, протетици и ортотици, балнеологији, радној терапији и рехабилитацији код различитих група обољења и онеспособљења, радној терапији у заједници, радној терапији код психосоцијалних поремећаја и у ергономији. Факултет је матичан у областима лабораторијске медицине које су повезане са горе наведеним ужим научним областима. У широј области санитарног инжењеринга факултет је матичан у научним областима санитарне хемије, паразитологије, опште и социјалне екологије, еколошког инжењеринга и заштите радне и животне средине, технологији вода за пиће и управљању водама, физичко-хемијској и микробиолошкој анализи намирница у технологији чувања намирница, анализи, контроли и заштити ваздуха, контроли и збрињавању отпада, санитарно-техничким принципима градитељства, те санитарно-еколошком законодавству и наџору. Факултет обавља интердисциплинарне студије из области менаџмента и маркетинга у здравству, управљања тржишним пословањем и примјењене економије здравствених установа, здравственог осигурања и фондова у области здравства, медицинске статистике, пословне и апликативне информатике и организационих наука у здравству, као и из комуниколошких, и административно - документационих научних области и примјењених педагошких студија у области здравства.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
НУРСИНГ

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани медицинар/сестра здравствене његе – 180 ЕЦТС
► Дипломирани медицинар/сестра здравствене његе – 240 ЕЦТС

Област:
Сестринство

Опис:
Процес интензивног развоја и примјене високих технологија у медицини, хиперпродукција информација и ширење научних сазнања, мултиплицирање специјалистичких знања, али и интердисциплинарног карактера савремених знања рефлектују се на организацију, методику и дидактику образовања колатерарних занимања у здравственој области...

ОПШИРНИЈЕ...
МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани менаџер здравствене заштите - 180 ЕЦТС
► Дипломирани менаџер здравствене заштите - 240 ЕЦТС

Област:
Менаџмент у здравству

Опис:
Економска питања играју све већу улогу у управљају здравственим установама. Из тога разлога управљање болницама, фармацеутским компанијама или установама хитне помоћи захтјева не само квалификације у области медицинских наука, већ и професионална знања из области менаџмента...

ОПШИРНИЈЕ...
ФИЗИОТЕРАПИЈА

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани физиотерапеут – 180 ЕСПБ
► Дипломирани физиотерапеут – 240 ЕСПБ

Област:
Физиотерапија и радна терапија

Опис:
Процес интензивног развоја и примјене високих технологија у медицини, хиперпродукција информација и ширење научних сазнања, мултиплицирање специјалистичких знања, али и интердисциплинарног карактера савремених знања рефлектују се на организацију, методику и дидактику образовања колатерарних занимања у здравственој области...

ОПШИРНИЈЕ...
САНИТАРНА ИНЖЕЊЕРИНГ

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани санитарни инжењер - 180 ЕСПБ
► Дипломирани санитарни инжењер - 240 ЕСПБ

Област:
Санитарна техника

Опис:
Свјетска здравствена организација (WHO-World Health Organization) у свом кључном акционом програму Здравље за све, као неопходан дио развоја здравствених кадрова, потенцира образовање санитарних инжењера...

ОПШИРНИЈЕ...
ЛАБОРАТОРИЈСКО МЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани медицинсколабораторијски инжењер - 180 ЕЦТС
► Дипломирани медицинсколабораторијски инжењер - 240 ЕЦТС

Област:
Лабораторијско-медицинско инжењерство

Опис:
Високо технологизирана савремена медицинаподразумјева тимски рад различитих експерата у којем једну од битних карика има управо лабораторијска медицина као фундаментална, полазна основа у откривању болести, лијечењу и изљечењу болесника...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

KM 3900 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

 • 20% попуста за бруцоше
 • ✓ 20% за студенте који плаћају целокупну школарину за трогодишњи студиј:
 • ✓ Школарина за трогодишњи студиј: 11700 KM
 • ✓ 20% попуста: 2340 KM
 • ✓ Износ школарине: 9360 KM
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • ✓ 10% за ученике са одличним успехом у средњој школи - 390 KM
 • ✓ 5% за студенте који плаћају целокупну школарину - 195 KM
 • ✓ 5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 195 KM

  ПРЕДНОСТИ

 • ✓ Стажирање у најбољим здравственим установама у земљи
 • ✓ Плаћени стаж у приватној клиници у Немачкој
 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему учења на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-Консултације у систему МС Теамс
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског центра за каријерно вођење студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широким спектром изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета се успешно позиционира на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирај нас

НОВОСТИ