Студијски програми ФЗН

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - СТУДИЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА

Сестринство

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а / Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ Дипломирани медицински / Медицинска сестра - 180 ЕСПБ б / Први циклус студија у трајању од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ Дипломирани медицински / Медицинска сестра…
 • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње 7. октобра 2021

Менаџмент у здравству

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а / Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ Дипломирани менаџер здравствене заштите - 180 ЕСПБ б / Студије И циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ Дипломирани менаџер…
 • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње 2. маја 2021

Физиотерапија

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а / Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ Дипломирани физиотерапеут - 180 ЕСПБ б / Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ Дипломирани физиотерапеут - 240...
 • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње 9. новембра 2020

Санитарни инжењеринг

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а / Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ Дипломирани санитарни инжењер - 180 ЕСПБ б / Студије првог циклуса од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ дипломирани санитарни инжењер...
 • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње 9. новембра 2020

Лабораторијско-медицински инжењеринг

АКАДЕМСКА ЗВАЊА а / Дипломирани степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара) - 180 ЕСПБ дипломирани медицинско лабораторијско инжењерство - 180 ЕСПБ б / Први циклус студија у трајању од 4 године (8 семестара) - 240 ЕСПБ дипломирани медицинско лабораторијско инжењерство …
 • Трајање 6 семестара (3 године) / 8 семестара (4 године)
 • Почиње 9. новембра 2020

Сестринство

АКАДЕМСКЕ ЗВАЊА Мастер студије ИИ циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије ИИ циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија И циклуса) Мастер здравствене заштите - 300 ЕЦТС…
 • Трајање 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње 9. новембра 2020

Менаџмент у здравству

АКАДЕМСКА ЗВАЊА Мастер студије ИИ циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије ИИ циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија И циклуса) Мастер здравствени менаџмент и менаџмент (
 • Трајање 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње 9. новембра 2020

Санитарни инжењеринг

АКАДЕМСКЕ ЗВАЊА Мастер студије ИИ циклуса у трајању од једне године (завршене 4 године основних студија првог циклуса) Мастер студије ИИ циклуса у трајању од две године (завршене 3 године основних студија И циклуса) Мастер санитарног инжењерства – 300 ЕЦТС Мастер…
 • Трајање 2 семестра (1 година) / 4 семестра (2 године)
 • Почиње 9. новембра 2020