Саобраћајни факултет

„Твој најсигурнији пут до циља“

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумјевање инжењерских дисциплина у саобраћајној и транспортној струци, као и способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на интердисциплинарни карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примјена. Дипломирани студенти способни су да на одговарајући начин напишу и представе резултате свог рада. Компетентност свршених студената у студијском програму «Саобраћај и транспорт», односно «Инжењера саобраћаја», огледа се и у способност и спремности за самосталан рад

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Трајање студија:
► Диплома првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани инжењер саобраћаја – 180 ЕСПБ
► Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ЕСПБ

Област:
Друмски саобраћај и транспорт

Опис:
Студијски програм Друмски саобраћај и транспорт кореспондира захтјевима из праксе, обзиром да саобраћајни инжењери морају да располажу са широком лепезом знања из различитих области...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

КМ 2750 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

  НАЈБОЉА ПОНУДА

 • - 20% за студенте који уплате цјелокупан износ школарине трогодишњег студија:
 • Школарина за трогодишњи студиј: 8250 КМ
 • 20% попуста: 1650 КМ
 • Износ школарине: 6600 КМ
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • - 10% за студенте са одличним успјехом у средњој школи - 275 КМ
 • -5% за студенте који плаћају пуну цијену школарине - 137,5 КМ
 • -5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 137,5 КМ

  ПОГОДНОСТИ

 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему за учење на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-консултације у систему MS Teams
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског Центра за вођење каријере студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широком понудом изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета успјешно је позиционирана на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирајте нас

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.