Саобраћајни факултет

"Твој најсигурнији пут до циља"

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И МАТИЧНОСТ

Савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумјевање инжењерских дисциплина у саобраћајној и транспортној струци, као и способност рјешавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на интердисциплинарни карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова примјена. Дипломирани студенти способни су да на одговарајући начин напишу и представе резултате свог рада. Компетентност свршених студената у студијском програму «Саобраћај и транспорт», односно «Инжењера саобраћаја», огледа се и у способност и спремности за самосталан рад

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Трајање студија:
► Bachelor степен првог циклуса у трајању од 3 године (6 семестара)
► Студије првог циклуса у трајању од 4 године (8 семестара)

Академска звања:
► Дипломирани инжењер саобраћаја – 180 ЕСПБ
► Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ЕСПБ

Област:
Друмски саобраћај и транспорт

Опис:
Студијски програм Друмски саобраћај и транспорт кореспондира захтјевима из праксе, обзиром да саобраћајни инжењери морају да располажу са широком лепезом знања из различитих области...

ОПШИРНИЈЕ...

ШКОЛАРИНА

KM 2980 / 5 или 10 рата

  ПОПУСТИ

 • 20% попуста за бруцоше
 • ✓ 20% за студенте који плаћају целокупну школарину за трогодишњи студиј:
 • ✓ Школарина за трогодишњи студиј: 8940 KM
 • ✓ 20% попуста: 1788 KM
 • ✓ Износ школарине: 7152 KM
 • ОСТАЛИ ПОПУСТИ

 • ✓ 10% за ученике са одличним успехом у средњој школи - 298 KM
 • ✓ 5% за студенте који плаћају целокупну школарину - 149 KM
 • ✓ 5% за студенте чији чланови уже породице већ студирају на овом универзитету - 149 KM

  ПРЕДНОСТИ

 • ✓ 10000 сати снимљених предавања у ЛМС систему учења на даљину
 • ✓ Форуми у оквиру ЛМС система за учење на даљину
 • ✓ Office 365 Microsoft cloud мејл и остали сервиси
 • ✓ е-Консултације у систему МС Теамс
 • ✓ е-Библиотека са приступом садржајима електронских уџбеника
 • ✓ Ресурси у оквиру универзитетског центра за каријерно вођење студената
 • ✓ Мултидисциплинарни студиј са широким спектром изборних предмета
 • ✓ Квалитетна пракса у најбољим компанијама
 • ✓ Диплома Паневропског универзитета се успешно позиционира на домаћем, али и на тржишту рада у региону и иностранству
Контактирај нас

НОВОСТИ