САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Један од циљева Стратегије развоја образовања у Републици Српској је повезивање високог образовања са тржиштем рада.
Паневропски универзитет Апеирон успоставио чврсте везе са окружењем и привредом, научном и академском заједницом те локалном заједницом. Ова сарадња се остварује на више начина:

  • кроз пројекте које води Паневропски универзитет или његови професори, који су практично оријентисани на решавање одређених проблема у привреди;
  • кроз пословно-техничку сарадњу на реализацији студентске праксе и унапређењу развоја каријере студената;
    https://cvk.apeiron-uni.eu/praksa
  • учешће представника привреде на научним и стручним скуповима које организује Универзитет;
  • учешће наставног особља, студената и административног особља на стручним скуповима и обукама које организују представници привреде, локалне заједнице и међународне заједнице;

Значајан дио сарадње са привредом и животном средином остварује се и кроз Алумни удружење – удружење студената. Студенти Паневропског универзитета су запослени у различитим областима и на различитим географским подручјима што доприности промоцији Универзитета а и његовом повезивању са разним институцијама, компанијама и локалном заједницом.Као партнер Универзитета Апеирон, Алумна доо - Агенција за посредовање при запошљавању у сарадњи са партнерским институцијама из Њемачке организује програм стипендирања и запошљавања студената Факултета здравствених наука у иностранству. Партнерске институције из Њемачке организују обуку из области здравствене његе и њемачког језика за студенте Факултета здравствених наука и Факултета информационих технологија који су показали интерес за запошљавање у иностранству.

РАЗГОВОР СА ПОСЛОДАВАЦИМА ИЗ НЕМАЧКИХ ЛОКАЦИЈА ХЕСЕНА, БАДЕН ВИРТЕНБЕРГА, РАЈНЛАНД ПФАЛЦА, ШЛЕСВИГ ХОЛШТАЈНА

Пројекти и студије у сарадњи са привредом

Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука реализовао је пројекте који имају директне импликације на привреду РС: ● Системско праћење композитног индекса безбедности саобраћаја на територији РС (у сарадњи са Министарством за научна истраживања, високо образовање и информационо друштво РС);
● Процјена квалитета услуге у високошколским институцијама РС – 2018 (у сарадњи са: Министарство за научноистраживачки рад, високо образовање и информционо друштво РС);
● Праћење физичког и моторичког развоја деце предшколског узраста и деце млађег школског узраста - 2018 (у сарадњи са: Министарством за научноистраживачки рад, високо образовање и информационо друштво РС);
● Развој образовних садржаја и коришћење онлајн услуга Система за учење на даљину за образовне потребе у ИДО – Интернатионал Данце Организатион, Данска 2018-2019.
● Израда Студије безбједности саобраћаја општине Вишеград 2020. године.
● Израда студије Безбједносне провјере саобраћаја Мајевичке улице у Бијељини 2020. године.
● Директор УИО БиХ др Миро Џакула и ректор Универзитета „Апеирон“ проф. др Санел Јакуповић договорили су наставак студентске праксе и реализацију заједничких програма едукације привредника, пореских и царинских службеника и шпедитера.
https://apeiron-uni.eu/dogadjaji/uprava-za-indirektno-oporezivanje-bih-i-panevropski-univerzitet-apeiron-ozvanicili-nastavak-visegodisnje-saradnje/
Научноистраживачки пројекти

Стручно усавршавање

За потребе својих партнера и развоја каријере запослених, као и студената и других заинтересованих, Универзитет има развијене струковне академије и пројекте стручног усавршавања.
● Стручно усавршавање инструктора, лиценцираних теоретских предавача, испитивача теоријског дела испита и испитивача у управљању моторним возилима – 2021.
● Стручно усавршавање инструктора, лиценцираних теоретских предавача, испитивача теоријског дела испита и испитивача у управљању моторним возилима – 2020.
● Стручно усавршавање инструктора, лиценцираних теоретских предавача, испитивача теоријског дела испита и испитивача у управљању моторним возилима – 2019.
● Стручно усавршавање инструктора, лиценцираних теоретских предавача, испитивача теоријског дела испита и испитивача у управљању моторним возилима – 2018.
● Едукација физиотерапеута из области лимфне дренаже
● Матрик Мултимедиа Цомпутинг Ацадеми – 2019