Струковне академије

Паневропски универзитет за потребе развоја цјеложивотних студија и сталног стручног образовања и усавршавања развија одговарајуће струковне академије и ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад. Универзитет струковне академије организује самостално или у оквиру споразума са другим академијама, универзитетима и универзитетима из земље и иностранства, за које ће пружати кадровске, техничке и организационе услуге.

Лица која су обухваћена образовним процесом струковних академија немају статус студената. По завршетку стуковних образовних циклуса, ова лица добијају одговарајућа свједочанства/цертификате о завршеном стручном образовању и усавршавању.

Универзитет посједује лиценцу овлаштеног тест центра Пеарсон ВУЕ путем којег кандидати могу стећи велики број свјетских признатих цертификата из различитих области.

РАЧУНАРСКА МУЛТИМЕДИЈАЛНА АКАДЕМИЈА „МАТРИКС“. УПИС ЈЕ У ТОКУ!!!

Занимају ли вас компјутерска графика, видео продукција, звук, дигитална фотографија или компјутерска анимација? Универзитет Апеирон покреће врло атрактивну једногодишњу струковну академију „Матриџ“, на којој се практично изучавају ове области у оквиру 180 школских часова. За похађање наставе је потребно основно познавање рада на рачунару...

Преузмите брошуру

Сазнајте више

НОВОСТИ