Алумни удружење – удружење студената

О нама

Алумни асоцијација је добровољно удружење чији су чланови сви студенти који су завршили основне, магистарске, мастер или докторске студије на Паневропском универзитету ''Апеирон'', као и студенти чији је студиј у току са циљем повезивања свих генерација студената, ради остваривања њихове трајне сарадње.

МИСИЈА

Својим члановима алумни центар ће обезбједити активну повратну везу са Паневропским универзитетом ''Апеирон'', односно коришћење Универзитетских потенцијала за ажурирање њихове компетентности, као и активно ђеловање у креирању садржаја које Универзитет дистрибуира својим студентима и осталим корисницима савремених образовних, научних и стручних достигнућа. Алумни центар ажурирајући базу података о својим члановима, омогућава међусобна повезивања чланова, у функцији даљег развоја њихових професионалних веза, али и ради очувања филантропске посвећености Паневропском универзитету.

Чланови алумни асоцијације Паневропског универзитета ''Апеирон'', заједно доприносе креирању вриједности и унапређивању статуса Универзитета, његових студената, запослених и партнера, као и читавих заједница у којима ђелују.

Циљеви

 • повезивање бивших студената преко Алумни удружења
 • креирање базе алумниста са њиховим подацима у циљу будућег пословног повезивања
 • организовање заједничких наступа алумни удружења пред трећим лицима/институцијама
 • сарадња са организацијама, предузећима, укључујући привредне коморе, тржиште рада и др.
 • редовно обавештавање чланова о актуелним дешавањима на Универзитету
 • унапређење академских вештина и обука према захтевима привреде, јавног сектора као и свих других интересних група
 • организовање званичних састанака чланова Алумни удружења (годишњице, прославе, конференције, семинари, путовања) у циљу професионалног и личног усавршавања алумниста
 • пружање посебних привилегија у погледу приступа библиотеци, могућност претраживања база података (научно-истраживачких информација), онлајн каталога, библиографија и др.
 • осмишљавање и неговање културе рада и живљења

Чланство

Чланови Алумни асоцијације Паневропског универзитета "АПЕИРОН", могу да буду и остали академски грађани из земље и иностранства, који то желе и који испуњавају етичке, социјалне и хуманистичке вриједности на којима је базиран и које промовише универзитет. Чланом алумни асоцијације Паневропског универзитета ''Апеирон'' постаје се добровољно, попуњавањем он-лине пријаве. Свим члановима биће омогућен брз и ефикасан приступ информацијама и успостављање међусобних контаката. Приступ и чланство у алумни асоцијацију су бесплатни.


Преузмите образац пријаве за чланство у алумни удружењу

Руководство Алумни организације:

 1. Љиљана Кукавица, председница Управног одбора
 2. Борислав Марић, потпредседник
 3. Вања Јовичић Каламанда, секретар


Координатори факултета:

 1. Факултет пословне економије: Данило Којић, Мирјана Грубиша, Ведран Шупуковић, Ајдин Мешић
 2. Факултет информационих технологија: Небојша Јањић, Душко Кукавица
 3. Факултет филолошких наука: Сњежана Поповић
 4. Правни факултет: Горан Гајић, Ирена Ступар
 5. Саобраћајни факултет: Никола Томашевић
 6. Факултет спортских наука: Борис Јеличић
 7. Факултет здравствених наука: Сања Јосиповић

НОВОСТИ