Центар за каријерно вођење – студентска пракса

О центру

Паневропски универзитет „Апеирон“ је основао Центар за каријерно вођење као део својих колатералних активности. Приступ веб страници центра: линк

Основни циљ центра је подршка студентима у развоју знања и вештина које су важне у професионалном развоју и које ће имати важну улогу у запошљавању. Поред тога, центар пружа информације о понудама за посао, пракси, семинарима и обукама у земљи и иностранству, као и позиве за волонтерске кампове и стипендије.

Центар не посредује директно у запошљавању студената, већ даје релевантне информације о запошљавању, повезује студенте са послодавцима у циљу организовања стручне праксе и организује обуке и семинаре на којима студенти стичу практична знања и вештине, а преко Агенције за посредовање при запошљавању АЛУМНА, центар повезује студенте са послодавцима.

Информације за развој каријере:

 • информисање и саветовање ученика
 • помоћ у састављању биографија на енглеском, немачком и српском језику
 • радионице, обуке и семинари за развој каријере
 • брошуре са корисним информацијама за ученике

Рад и повезивање са пословним светом

 • Информације о огласима за посао, слободним радним местима
 • организовање стручне праксе у перспективним предузећима, здравственим установама и државним институцијама
 • презентације успешних компанија из окружења
 • састанци са послодавцима
 • директан контакт са Агенцијом за посредовање при запошљавању АЛУМНА

Саветовање и образовање

 • индивидуално саветовање приликом израде „ПАСОША КОМПЕТЕНЦИЈЕ”
 • Радионице о развоју пословних и преговарачких вештина
 • Симулације интервјуа за посао
 • саветовање за наставак школовања у земљи и иностранству

НОВОСТИ