Дигитално образовање

1. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Паневропски универзитет АПЕИРОН обавља образовни процес као синтезу и комбинацију класичних образовних форми иновираних у облику интерактивне наставе и савремених образовних форми дигиталног образовања нове генерације, технолошки снажно подржаних информационо-комуникационим ИКТ технологијама.

На установи се реализује интегрисани мјешовити модел учења (blended learning) који претпоставља синтезу контактне наставе, дигиталне онлине наставе, образовања на даљину и мобилног образовања, односно. синтезу различитих облика испоруке наставних садржаја, различитих наставних метода поучавања и образовних стилова у оквиру којих се преферирају проблемско учење (problem-based learning), учење базирано на пројектима (project based-learning), симбиотско учење (symbiotic learning) и истраживачки, односно, практични рад.

Врсте наставе које се реализују на Паневропском универзитету „АПЕИРОН“:

1.1. Контактна настава

(настава са предавањима уживо уз физичко присуство наставника и ученика)

1.2. Дигитална онлајн настава

Дио предавања уживо која се дешавају у виду класичне наставе уз физичко присуство наставника и студената емитују се паралелно путем онлине интернет пројекције у Мицрософт Теамс систему универзитета на одговарајућем каналу којем припада предмет (овај вид наставе организује се за предмете у којима је планирано присуство више од 50 студената).
Тиме се уводи просторно-асинхрони модел дигиталног наставног процеса, као додатни вид подршке категорији студената који нису у могућности, због читавог низа разлога, да непосредно из учионице конзумирају наставни процес.
Начини извођења дигиталних онлајн часова:

 1. емитовање контакт часова из учионице или другог наставног простора;
 2. пренос бесконтактне наставе из учионице, кабинета или другог уговореног простора.

1.3. Дигитална настава у систему образовања на даљину

(пуни просторно-временски асинхрони модел дигиталног образовања, све наставно-програмске активности су снимљене, настава је подржана софтверским интеракцијама у ЛМС систему, настава је подржана мултимедијалним презентацијама и другим изворима за учење, ограничени дијалог систем интерактивне наставе је подржан дигиталним онлине консултацијама)

Снимци свих предавања и осталих педагошких активности и дешавања у класичној настави за све предмете налазе се у универзитетском Мицрософт Теамс систему, најкасније два дана од дана извођења тих предавања. Снимци се постављају на одговарајућем каналу којем припада предмет. Студенти ће моћи неограничено да одгледају предавања у било које вријеме приступом Мицрософт Теамс систему универзитета.

Тиме се уводи пуни просторно-временски асинхрони модел дигиталног образовања, као допунски вид подршке студентима који нису били у могућности да конзумирају наставни процес.

Студентима су такође на располагању обрађени снимци свих предавања за одређени предмет из последње три школске године (Learning Cubes 4.0. – универзитетска софтвер платформа система учења на даљину) те снимак комплетних текућих предавања сваког предмета појединог студијског програма.

Материјална подршка дигиталном образовању

Све учионице на Паневропском универзитету, како у сједишту, тако и у лиценцираним ођељењима универзитета, дигитализоване су и опремљене мултимедијалном опремом за аквизицију дигиталних садржаја те са професионалном телеконференцијском, односно, телекомуникационом опремом, што омогућава примјену најсавременијих метода извођења наставног процеса учења на даљину. Лабораторија за информационо-комуникационе технологије посебно је опремљена за развој и одржавање Интернет сервиса који су уведени на Универзитету, те за развој мултимедијалних апликација и информационо-безбједносног система.

На Паневропском Универзитету је уведен интегрални универзитетски информациони систем те информациони систем подршке образовању на даљину.

2. КОНСУЛТАЦИЈЕ

2.1. Одржавање консултација уживо

На крају завршеног циклуса предавања организује се обавезно за све предмете и модуле један блок консултација уживо у оквиру задњег термина предавања који је и предвиђен за одржавање консултација и за припреме за полагање испита.

2.2. Одржавање онлајн консултација

Обавезне онлине консултације се организују прије сваког испитног рока. Обавезне онлине консултације се обављају према публикованом распореду по правилу у једном наставном блоку у оквиру седмице која претходи седмици испитних термина.

Поред предиспитних онлине консултација студенти такође имају право и на континуиране онлине консултације са наставним особљем.

Онлине консултације се врше по правилу путем писане или електронске поште, путем осталих телекомуникационих и програмских алата у оквиру апликације МС Теамс (објаве, ћаскање/поруке, обавјештења, састанци, колаборативни рад), затим путем Microsoft Mail сервиса који је успостављен на универзитету и телефонским путем.

Континуиране консултације које се обављају у писаном облику публикује наставник на упите студената постављене путем маил порука или текстуалних порука на каналу предмета. Одговори наставника једном студенту поступни су свим осталим студентима из групе.

План одржавања консултација објављује се на огласној табли факултета и на сајту универзитета.

Детаљније инструкције везане за придруживање и кориштење Microsoft Mail сервиса и МС Теамс алата су публиковане на ВЕБ страници универзитета у оквиру посебног упутства под називом “Microsoft Теамс за образовање - Водич за брзи почетак за студенте”. У вези кориштења дигиталних сервиса на Паневропском универзитету студенти прве године студија пролазе посебну обуку у оквиру курса под називом “Орјентација на студију” који се у правилу организује на почетку академске године.

Сви предмети су као информациони канали већ отворени у систему МС Теамса у оквиру група које чине факултети одн. организационе јединице универзитета. Логирање (пријава) у систем Мицрософт Теамс сервиса врши се непосредно са ВЕБ странице универзитета. За логирање је неопходно познавање властитог корисничког имена и приступне лозинке који су претходно отворени од стране службе за све наставнике и све студенте.

3. СИСТЕМ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ – LEARNING CUBES 4.0.

Сва предавања, испити и све остале наставне активности, укључујући и наставне активности које се изводе у кабинетима, клиникама или на терену (као нпр. активности у спортским наукама) снимају се, затим се дигитално обрађују у Лабораторији за информацио-комуникационе технологије и на крају се оптимизују за дистрибуцију у систему учења на даљину и за контролне функције.

Да би обезбједио уџбеничку подршку систему учења на даљину Универзитет „АПЕИРОН“ је као лиценцирани издавач, путем мреже уговора о заштити ауторских права кроз властита издања, обезбједио све уџбенике, презентације и остале писане изворе у електронском облику и публиковао их како у писаном облику тако и у електронском облику ВЕБ издања.

Сваком ученику кроз систем учења на даљину Леарнинг Цубес 4.0. су доступни:

 • видео записи свих предавања, и снимци вежби и других наставних активности за сваки појединачни предмет, укључујући презентације које се користе током наставних активности у једном временском оквиру;
 • аудио записи, односно аудио изводи са снимљених предавања;
 • уџбеници у хипертекстуалној електронској форми и ПДФ формату;
 • у електронском облику доступни су и сви остали писани извори који се користе у обради предмета;
 • електронске презентације свих наставних садржаја;
 • аудио верзије појединачних уџбеника;
 • видео клипови, анимације, серије фотографија и слајдова у електронском облику који се користе као додатни образовни ресурси;
 • приступ лиценцираним базама података, научним часописима и приступ лиценцираним базама знања на које је претплаћен Паневропски универзитет;

Свим студентима Паневропског универзитета “АПЕИРОН“ обезбијеђен је пуни приступ систему учења на даљину. Сваки студент добија корисничке податке за приступ мултимедијалним садржајима њему припадајућих предмета.

Материјали унутар система су логично организовани што корисницима омогућава лако коришћење и задовољство у раду. Леарнинг Цубес 4.0 Систем учења на даљину студентима смањује путне трошкове, рјешава доступност уџбеницима и презентацијама, те даје флексибилност учења у сваком погледу.

Learning Cubes 4.0 систем учења на даљину представља надоградњу наставе у учионици, била то класична настава или настава потпомогнута ИЦТ-ом и рачунарском мултимедијом, с циљем обогаћивања знања на нов и занимљив начин, дајући могућност потпуне контроле управљања мултимедијалним садржајима публикованим унутар система учења на даљину.

У систему учења на даљину објављено је око 10000 сати видео-материјала снимљених наставних активности!

Office 365

Студенти, наставници и административно особље могу да користе све апликације из Microsoft Office 365 пакета чиме је омогућено бесплатно коришћење Мицрософт е-маила сервиса, уређивање и похрана докумената на мрежи, могућност одржавања њеб-конференција и дијељења докумената, што је додатно интензивирало комуникацију и повећало продуктивност академског процеса.

Office 365 пакет укључује:

 1. Outlook - адреса е-поште ученика са додатним погодностима
 2. Office апликације (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
 3. Веб услуге (OneDrive, Teams, SharePoint i mnogi drugi)
 4. Скипе за посао
 5. Cloud сервиси
 6. Microsoft Teams

Outlook

Outlook представља сервис за слање мејлова и саставни је дио Office 365 пакета коју нуди компанија Microsoft, организацију задатака, календар и организација контакта. Outlook представља пакет који укључује Outlook мејл, Outlook календар, Outlook људи и Outlook задаци. Универзитет има дугогодичњу сарадњу са компаније Microsoft и из тог разлога студенти од универзитета добијају студентски мејл помоћу којег имају додатне погодности на интернету. Велики број сервиса нуди бесплатне услуге студентима.

Office апликације

Претплата Microsofta коју универзитет бесплатно нуди студентима укључује пакет Office апликација (Word, Excel, PowerPoint i OneNote). Овај пакет је доступан студентима на њеб апликацији, а студенти такође имају могућност преузимања тих апликација за Њиндоњс оперативни систем за 5 различитих уређаја.

Cloud сервиси

Office 365 укључује сервисе који су хостовани на Microsoftovom серверу (облаку). Неки од тих сервиса укључују и OneDrive од 1ТБ (терабајт) за складиштење података, SharePoint апликација која омогућава дијељење фајлова између контакта.

Microsoft Teams

MS Teams је Microsoft услуга за напредну онлајн комуникацију. Омогућава одржавање интерактивних видео сесија, дељење докумената, снимање догађаја или било коју другу интеракцију. MS Teams је примарни систем универзитета „АПЕИРОН“ за извођење дигиталне онлајн наставе.

Академске електронске услуге

Студенти користе следеће академске електронске сервисе који су развијени у оквиру интегралног информационог система Паневропског универзитета:

■ Ресурси система за учење на даљину;
■ ВЕБ-телеконференције, е-консултације и онлајн настава;
■ Интерактивно и сарадничко (групно) „онлајн“ учење;
■ Напредни облици мултимедијалне комуникације ученика путем Апеирон ВЕБ сервиса;
■ Е-библиотека са приступом Интернету свим садржајима електронских уџбеника и књига;
■ Приступ водећим светским базама научних часописа и е-књига;
■ Апеирон ВЕБ-маил услуга електронске поште;
■ Апеирон ВЕБ огласна табла;
■ Универзитетска услуга често постављаних питања;
■ Електронске верзије обавезних анкета спроведених на Паневропском универзитету;
■ Ресурси Универзитетског центра за каријерно вођење;
■ Апеирон едукативни интернет ТВ канал;
■ МС Теамс сервис за напредну онлајн комуникацију. Омогућава одржавање интерактивних видео сесија, дељење докумената, снимање догађаја или било коју другу интеракцију;
■ Приступ великом броју других академских услуга које су развијене у ВЕБ-електронској форми;

Студенти, наставници и административно особље могу да користе све апликације из Microsoft Office 365 пакета чиме је омогућено бесплатно коришћење Microsoft е-маил сервиса, уређивање и похрана докумената на мрежи, могућност одржавања веб-конференција и дијељења докумената, што је додатно интензивирало комуникацију и повећало продуктивност академског процеса.

СЕРВИС АНТИПЛАГИЈАРИЗАМА је изузетно важан, јер је један од кључних алата за очување квалитета и аутентичности писаних радова. Његова употреба је прописана и обавезна за сво наставно особље Универзитета.

е-Библиотека

Универзитет је развио веб сервис е-библиотеке са интернет приступом свим садржајима електронских уџбеника и књига.


Начин приступа

Е-библиотеци се може приступити путем веб претраживача коришћењем података (корисничко име и лозинка) добијених на почетку школске године наведених у документу под називом „Приступ подацима за коришћење академских електронских сервиса Паневропског универзитета Апеирон“ на следећем линку: линк


Систем за претрагу

Ради као и систем претраживања на гоогле претраживачу, такођер база се може претраживати према сљедећим параметрима: вриједност, шифра примјерка, аутор, издавач, мјесто издавача, библиотечка грађа, научна грађа, Cobiss-ID, кључне ријечи, предметне одреднице, оригинални језик, оригинални наслов...

Доступни подаци

У бази података корисник може да пронађе податке о публикацијама: назив дела, аутор и коаутор, издавачка кућа, година издања, број страница дела, штампач, повез, подаци о рецензентима, скенирани делови дела. публикација (импресум, ЦИП каталогизација, садржај, увод или предговор, рецензије) уколико се ради о електронској публикацији, доступна је и публикација у ПДФ формату.

НОВОСТИ