БИОГРАФИЈА

Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до 1990. године радио је у Привредној банци Сарајево на пословима од програмера и систем-аналитичара, до руководиоца Службе за обраду података. Као сувласник 1990. године формирао је приватно предузеће за информациони инжењеринг «Медиа Про» Приједор, гђе је наредних година обављао посао директора. Од 2003. године стално је запослен на Технолошком факултету бањолучког Универзитета као ванредни професор из области Информатика, а од 2007. године на Паневропском универзитету АПЕИРОН у Бањалуци као редовни професор и декан на Факултету информационих техологија. Објавио је 8 књига, 23 научна рада и 28 стручних радова.