БИОГРАФИЈА

Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршио је основне и мастер студије енглеског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је 2016. године одбранио докторску дисертацију из области књижевности са темом „Јунгијански мотиви у романима Џона Фаулса“ . Од 2014. ради у високом образовању, од 2015. на Универзитету Апеирон (2015-2016 као предавач, 2016-2021 као доцент и од 2021 као ванредни професор). Носилац је предмета Енглески језик И, ИИ, ИИИ и ИВ на свим факултетима, као и Теорију књижевности на Филолошком факултету. Ради као преводилац и лектор за научне часописе које издаје Универзитет, а годинама се бави и преводилачким радом у привреди. Аутор је монографије под називом „Јунг и књижевност: архетипски симболи у романима Џона Фаулса“, као и десетина научних и стручних радова из области књижевности, методике наставе, савремених технологија у превођењу и културолошких студија.