БИОГРАФИЈА

Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области књижевности са темом "Јунговски мотиви у романима Џона Фаулса". Од 2014. године ради у високом образовању, од 2015. на Универзитету Апеирон (2015.-2016. у звању лектора, 2016.-2021. као доцент и од 2021. као ванредни професор). Одговорна је за предмете Енглески језик И, ИИ, ИИИ и ИВ на свим факултетима, као и Теорија књижевности на Факултету филолошких наука. Ради као преводилац и лектор за научне часописе које издаје Универзитет, док се годинама бави и преводилачким радом у привреди. Аутор је монографије под насловом "Јунг и књижевност: Архетипски симболи у романима Џона Фаулса", као и више десетина научних и стручних радова у области књижевности, методике наставе, савремених технологија у преводилаштву и културолошких студија.