БИОГРАФИЈА

Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. године. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду са просечном оценом 10,00, а докторску дисертацију одбранила 2014. године под називом „Модел прекограничног утицаја слива реке Врбас на реку Саву“ на Факултету техничких наука Универзитета у Београду. новосадског. Користећи теоријска знања и практично искуство, објавила је преко 40 научних и стручних радова, учествовала на међународним конференцијама, као иу изради више пројеката и студија. Поседује стручни испит из области технике и личну лиценцу, за израду техничке документације, технолошку фазу и наџор ових радова као и лиценцу за ревизију техничке документације, приликом пројектовања објеката и наџора. Члан је Савеза технолога Републике Српске.