БИОГРАФИЈА

Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертацију је одбранила 2014. године под називом „Модел прекограничног утицаја слива ријеке Врбас на ријеку Саву“ на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду . Користећи теоријска знања и практична искуства објавила је преко 40 научних и стручних радова, учествовавала на међународним конференцијама као и у изради више пројеката и студија. Посједује стручни испит из области технологије као и личне лиценце, за израду техничке документације, технолошка фаза и наџор над извођењем ових радова као и лиценцу за ревизију техничке документације, приликом пројектовања објеката и наџор. Члан је Удружења технолога Републике Српске.