тим

Љубинко Митровић

Декан Факултета правних наука

БИОГРАФИЈА

Проф Др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању редовног професора на Катедри за кривично и кривично процесно право, односно научни сарадник (Институт за упоредно право из Београда). Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, магистрирао на истом факултету и два доктора из државноправних и кривичноправних наука стекао у Београду и Нишу. До почетка септембра 2022. 17. године обављао је функцију Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине (за Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине именован је XNUMX. новембар 2015 на период од шест година), а пре тога је био запослен на Факултету правних наука Паневропског универзитета АПЕИРОН у Бањој Луци као декан и професор овог факултета и на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци као професор и заменик директора. Предавао је на: Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитету/Универзитету у Витезу у Витезу, Факултету за администрацију Универзитета у Сарајеву, Правном факултету Универзитета СИНЕРГИЈА у Бијељини, Високој пословно-технолошкој школи у Добоју и коначно на Правни факултет у Сарајеву. Члан је и испитивач Комисије за полагање правосудних испита у Републици Српској од 2005. године. 2010. године, а члан Комисије за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске од XNUMX. године. године. Налази се на Листи васпитача Министарства правде Босне и Херцеговине, Одсјек за образовање у кривичним стварима пред Судом БиХ, у својству вишег васпитача за правне области: кривично право БиХ, међународно кривично право и људска права и слободе. Налази се на листи едукатора Центара за едукацију судија и тужилаца Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Био је заменик главног и одговорног уредника часописа МУП-а Републике Српске: „Безбедност, полиција, грађани“, Бања Лука и члан Савета теоријско-стручног часописа: „Дефендологија“. Бања Лука, а тренутно је члан Савјета часописа „Преглед криминологије и кривичног права“ из Београда. Члан је Издавачког савета и Уређивачког одбора, као и уредник, а од 26. јуна 2014 године до 17 новембар 2015 2010. године био је главни и одговорни уредник научног и стручног часописа из области правних наука – Годишњак Факултета правних наука Паневропског универзитета АПЕИРОН Бања Лука. Члан је Издавачког савјета и Научног одбора Часописа за правну теорију и праксу Правна ријец, гласила Удружења правника Републике Српске. Такође је члан уређивачког одбора Зборника Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда. Предсједник је Научног одбора Истраживачког центра Бањалука и главни и одговорни уредник Зборника радова Центра за лобирање Бања Лука. Рецензирао је научне и стручне радове за часописе: Копаоничка школа природног права; Зборник Обједињавање права и правне сигурности; Правни вјесник, Часопис за правне и друштвене знаности, Правни факултет у Осијеку, Хрватска; Научни и стручни часопис из области спорта и медицинско-рехабилитационих наука, Спортске науке и здравство, Паневропски универзитет АПЕИРОН у Бањој Луци; Научно-стручни часопис из области правних наука, Годишњак Факултета правних наука, АПЕИРОН Паневропски универзитет у Бањој Луци; Правна рије, Часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Републике Српске; ДХС - СОЦИЈАЛНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ, Часопис Филозофског факултета у Тузли; Зборник радова Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу из Београда; Зборник радова у издању Центра за лобистичко удружење Бања Лука и Зборник бр. ВИИ, Правни факултет Универзитета у Витезу. Учествовао је у десетак научноистраживачких пројеката, од којих су посебно значајни они из области малолетничке деликвенције и прекршајног законодавства. Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Српске. Члан је Предсједништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу из Београда за Републику Српску, од 2010. године. године. Од 2008. године учествује на највећој редовној годишњој међународној конференцији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу на Златибору на подручју бивше СФРЈ. године. Са својим рефератима учествује на Октобарским адвокатским данима у Бањој Луци од 2005. године. године, а на Научном скупу на Палићу у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања од 2008. године. године. Један је од оснивача и организатора Међународног савјетовања из области кривичноправне теорије и праксе у Републици Српској, које се традиционално одржава од 2009. године. који се одржавају сваке године у априлу месецу у градовима Републике Српске у организацији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и Министарства правде Републике Српске (до сада су ови скупови одржани четрнаест пута у Бијељини, Брчком, Источно Сарајево, Требиње – тропут, Бања Лука, Приједор, Теслић, Добој и Милићи). Добитник је Захвалнице за свеукупну подршку раду, афирмацију и међународну промоцију Удружења правника Републике Српске, као и допринос у организацији Међународног савјетовања правника под називом: „Октобар Дани права“. Добитник је и Захвалнице Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду за изузетан допринос научном и стручном раду Института, поводом 50. годишњице Института. Добитник је Захвалнице Клуба студената Факултета политичких наука Бања Лука за успјешну сарадњу и несебичан допринос у реализацији њихових активности. Налази се на листи домаћих и међународних експерата/експерата Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, као и на листи стручњака за акредитацију институција и студијских програма (из научне области правних и економске науке) Агенције за контролу и осигурање квалитета високог образовања Црне Горе . Учествовао је у раду комисија за израду десетак закона (стоје Закон о прекршајима, Кривични закон, Закон о заштити и поступању са децом и малолетницима у кривичном поступку и Закон о одузимању имовине стечене кривичним делима). ван). Објавио је преко 250 научних и стручних радова (објављивао и излагао радове у Београду, Скопљу, Охриду, Сарајеву, Нишу, Зеници, Бихаћу, Источном Сарајеву, Прешову (Словачка), Истанбулу (Турска), Шангају (Кина), Новом Саду , Врњачка Бања, Кемерово (Русија), Кладово, Москва, Бијељина, Тара, Златибор и Копаоник итд.). Са сопственим извештајима учествовао је на преко 150 међународних и домаћих научних скупова и консултација. Објавио је 30 књига самостално или у коауторству. За звање доктора правних наука, у улози ментора, остварио је 10 магистарских студија на четири факултета.