БИОГРАФИЈА

Ландика Мирјана, ванредни професор (13. децембар 1974, Градишка). На Економском факултету у Брчком дипломирала је 2005. године, на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2006. одбраном рада Квантитативни модели у функцији програмирања параметара пословног успјеха предузећа у области трговине, и на истом докторирала 2010. одбраном тезе Квантитативни модели у функцији усклађивања управљачке визије и реалности. Од 2006. године запослена на Паневропском универзитету "Апеирон". У звање доцента на ужим научним областима актуарства, операционих истраживања и статистичке анализе бира се 2010. године. 2015. године напредује у звање ванредног професора на истим областима. Члан Савјета за провођење Повеље о унапређењу науке, образовања, услова студирања и укупних односа на универзитетима Републике Српске, 2013. године. Члан Управног одбора Паневропског универзитета "Апеирон" Бања Лука од 2017.године. Члан Хрватског статистичког друштва од 2019. године. Члан радне групе ЦОВИД - 19 испред ФенСтат - а од 2020. године. Судски вјештак економске струке од 2018. године. Аутор је или коаутор четирију стручних књига, које се користе као универзитетски уџбеници, те преко 40 научних и стручних радова.

Latinica English Ћирилица