БИОГРАФИЈА

Рођен је 10.05.1958. године у Раткову, општина Кључ. Основну школу завршио је у Ситници, а средњу машинску школу у Дарувару. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Бањој Луци, гђе је и магистрирао. На Машинском факултету у Крагујевцу одбранио је докторску дисертацију на тему „Дудоко вађење танких лимова при контролисању клизања на ободу“. У својој струци радио је као пројектант, технолог, технички директор и генерални директор у средњим и великим предузећима, као што су Чајавец, Јелшинградска ливница, Јелшинградска Фабрика алатних машина и Фабрика намештаја Врбас. Радио је на неколико различитих пројеката у производним компанијама. Поседује велики број сопствених грађевинских и технолошких оригиналних решења у производним предузећима. Признато и верификовано техничко решење, Уређај за испитивање утицаја затезних ребара при клизним лимовима у променљивим условима, техничко решење класе М83 према класификацији Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном приказу резултата научноистраживачког рада истраживача (Сл. Република Србија - број 38/2008) , Факултет техничких наука Универзитета у Крагујевцу, решење бр. ТП-61/2012 од 26.01.2012. У Удружењу послодаваца РС радио је као предсједник електро, хемијске, гумене и неметалне индустрије. Поседује сертификате вештака машинства, шефа техничких прегледа, стечајног управника као и сертификате за пројектовање и наџор машинских конструкција. У просвјети је радио као професор стручних предмета у Средњој техничкој машинској школи у Дарувару и као виши асистент на Машинском факултету у Бањој Луци. Од 2012. године ради као професор групе машинских предмета на Саобраћајном факултету и Факултету информационих технологија Универзитета Аперон у Бањој Луци.Објавио је више од 40 научних и стручних радова у домаћим и међународним научним и стручни часописи. Аутор је универзитетског уџбеника, члан је редакције међународног стручног часописа Саобраћајна и транспортна теорија и пракса, у издању Паневропског универзитета „Апеирон“. Од 2018. године је декан Саобраћајног факултета.