БИОГРАФИЈА

Рођен је 23.10.1959. године у мјесту Осија у општини Калиновик. Основне студије завршио је 1986. године. на Саобраћајном факултету у Сарајеву, а магистрирао 2007. године. на Факултету за пословне студије у Београду - тема: Алтернативни модели управљања у сектору јавног саобраћаја у Републици Српској, где је 2011.г. одбранио докторску дисертацију – дд: Концесије у јавном градском путничком саобраћају. У области саобраћајног инжењерства - дд: Избор модела за организовање јавног градског превоза путника у Босни и Херцеговини, поново је докторирао 2013. године. на Саобраћајном факултету у Травнику. Аутор је 4 универзитетска уџбеника и једне монографије из области саобраћајног инжењерства, једног приручника из безбедности саобраћаја, а рецензент је више десетина научних и стручних радова и више универзитетских уџбеника, са преко 30 оригиналних научних и прегледних радова у области саобраћаја и логистике, објављених у међународним и домаћим научним часописима и зборницима, као и преко 50 стручних радова из области транспорта и логистике. До сада је учествовао у 18 међународних и домаћих пројеката из области планирања, пројектовања и безбедности саобраћаја. Извршио је преко 1500 судских вештачења и вештачења из области саобраћајних незгода и штета у саобраћају. Од 2016 уређује и организује стручно усавршавање у области образовања инструктора вожње, предавача и испитивача у процесу обуке возача. Један је од оснивача и тренутно актуелни главни и одговорни уредник научног часописа „Саобраћајна и транспортна теорија и пракса – тттп”, који је нашао место у највећој светској цитатној бази – бази података Цоперницус, а налази се у друга категорија рангираних публикација у Босни и Херцеговини. У оквиру надлежности поседује лиценциране вештине: Предавач (познавање прописа о безбедности саобраћаја), Испитивач (познавање прописа о безбедности саобраћаја), Експерт о узроку саобраћајних незгода, Вештачење о висини штете на возилима, Израда просторно планске документације, Израда техничке документације - фаза саобраћајне сигнализације и надзора, Ревизија техничке документације - фаза саобраћајне сигнализације и надзора, Ревизије безбедности на путевима/Ревизор безбедности на путевима (РСА), Ревизије безбедности на путевима (Ревизор безбедности на путевима (РСИ). Члан је Подкомитета за транспорт, енергетику, енергетику, животну средину и регионални развој Босне и Херцеговине (испред Републике Српске) у преговорима са ЕУ. Члан је комисије за спровођење испита за саобраћајне стручњаке. Члан је Радне групе за координацију активности у области безбједности саобраћаја у Републици Српској. Обављао је функције помоћника министра саобраћаја и веза Републике Српске за инспекцијске послове и главног републичког саобраћајног инспектора – помоћника директора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске. На Саобраћајном факултету Универзитета Апеирон у Бањој Луци био је ангажован у звању ванредног професора на предметима из области саобраћајног инжењерства, гдје је обављао и функцију продекана за наставу.Од 01.12.2022.

Latinica English Ћирилица