БИОГРАФИЈА

Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у плесу''. Запослен на Универзитету од 2006. године. Каријера је везана за спортски плес и модерне такмичарске плесове. Тренутно обавлја функцију замјеника предсједника Свјетске плесне организације (ИДО), предсједника Европске ИДО конференције и директора Судијског комитета. Овлаштени је предавач и испитивач за лиценцу судије, главног судије и делегата у ИДО. Члан је и Едукацијског комитета ИДО. Претходно је обавлјао функцију потпредсједника Свјетске плесне организације (на коју је изабран 2007. као најмлађи потпредсједник у историји). Претходно је био члан судијског комитета од 2005. године. Предсједник је Савеза модерних плесова у БиХ и Плесног клуба „Гема“ Бања Лука. Аутор је и коаутор преко 50 научних и стручних радова од којих је 8 објавлјено у часописима на СЦИ и СКОПУС листи. Предсједник је Организационог одбора Међународне научне конференције „Спортске науке и здравлје“ и главни уредник истоименог часописа.