КАДРОВИ


Наши професори:

Да би савладали наставно градиво ту су професори који се несебично залажу да што једноставније, а квалитетније прођете кроз материју која се изучава на нашем универзитету. Наравно, и најсавршенији услови за рад не значе ништа без добрих професора, а они су на “Апеирону” веома угледни научно-наставни радници и експерти из појединих научних и стручних дисциплина које се изучавају на нашим факултетима.