КАРТОН НАУЧНОГ/АКАДЕМСКОГ РАДНИКА


Апликацијом „Картон научног/академског радника“ јавности су представљени сви учесници насавног процеса на Паневропском универзитету „АПЕИРОН“.

ВЕБ апликација Картон научног/академског радника повезана је са интегралним информационим системом установе. Подаци унешени у информациони подсистем Менаџмент људских ресурса, релевантни за картон академског/научног радника, у реалном времену се преузимају у ВЕБ апликацију Картон научног/академског радника и тренутно постају доступни јавности.

Покретањем ове апликације јавности су доступни подаци о развоју и напредовању свих оних који су укључени у наставни процес на Универзитету „Апеирон“, са фокусом на њихов допринос развоју науке и научноистраживачког рада на установи.

Ова апликација даје детаљнији увид у академски кредибилитет наших академских и научних радника, представљени су подаци о завршеној средњој школи, другом циклусу, односно, магистарским студијама, докторским студијама, биографија и библиографија сваког академског/научног радника. Доступни су подаци који се односе на објављене научне радове у референтним научним часописима и научним зборницима, научним монографијама, уџбеницима.

Картони научних и академских радника нису раритет и представљају уобичајену документацију високошколских установа. Специфичност је сама ВЕБ апликација која једноставно, али свеобухватно, преузима податке из јединственог интегралног универзитетског информационог система којима се јавности представљају сви они који су на Паневропском универзитету укључени у наставни процес и научни рад.

Линк ВЕБ апликације Картон научног/академског радника:

Latinica English Ћирилица