Наш менаџмент

Директор – доц. др Синиша Алексић

АЛЕКСИЋ, Синиша, правник, доцент (2. децембар 1955, Мркоњић Град). - У Бањој Луци завршио је основну школу, Економску школу (1974) и Правни факултет (1980). Радио је у Творници гуме "Синтетик" Бања Лука, гђе је био и директор сектора правних, кадровских и општих послова. Правосудни испит положио је у Београду 1990, а затим се бавио адвокатуром, био замјеник војног тужиоца при Војном тужилаштву Бања Лука и предавач у Центру војних школа "Рајко Балаћ". Магистрирао је 2008. одбраном рада Уставност и законитост и владавина права у БиХ, а докторирао 2016. године одбраном тезе Економска и социјална права и њихово остваривање и заштита у Босни и Херцеговини на Факултету правних наука Универзитета "Апеирон", чији је саоснивач и сувласник. (од 2003. године директор је Факултета пословне економије, а касније Паневропског универзитета "Апеирон". На Факултету правних наука био је виши асистент на предмету Уставно право (2008-2016). У децембру 2016. године изабран у звање доцента на ужим начним областима Уставно право и Пословно право и право привредних друштава. ВАЖНИЈИ РАДОВИ: Медицинско-еколошки значај исхране у систему квалитета животног амбијента (коаутор), Истраживање и развој 28-29, Крушевац 2008; Еколошка безбедност у постмодерном амбијенту и одлучивање у кризним ситуацијама (коаутор), УНИТЕЦХ, Габрово 2008; Координација стечајних поступака (коаутор), Годишњак Факултета правних наука 6, Бања Лука 2016; Уставни суд Босне и Херцеговине (коаутор), исто; Одговорност државе за штету насталу радом управе (коаутор), XИX међународни научни скуп "Накнада штете и осигурање - савремени изазови", Београд 2016, 72-87. ЧЛАН је уредништава часописа ЈИТА (Јоурнал оф Информатионал Тецхнологy анд Апплицатионс), Qуалитy Оф Лифе, Спортске науке и здравље, Годишњака Факултета правних наука, "Ецономy анд Маркет Цоммуницатион Ревиењ - Часописа за економију и тржишне комуникације. ЧЛАН је одбора међународних научностручних конференција: ИТеО - Информационе технологије за е образовање, ЕДАСОЛ - међународни научни скуп о економском развоју и животном стандарду, Спортске науке и здравље, Ново и традиционално у транслатологији и настави руског језика као страног.


Помоћник директора за економију и финансије - Љубиша Томић

ЉУБИША Томић, рођен је 1975. године у Добоју. Математичко-физичко-рачунарску Гимназију завршио је у Добоју 1994. године. Основне студије завршио је на Економском факултету у Бањој Луци 2001. године. На Паневропском универзитету уписан је на постдипломске студије, ужа научна област Менаџмент, са фокусом студија из области пројектног менаџмента. У периоду 1999-2000. година радио је у Про Цредит банци у Бањалуци као кредитни анализатор. У предузећу „ЕЛИНГ-ИНЖИЊЕРИНГ“ из Теслића радио је као комерцијалиста те на пословима увођења система квалитета према ИСО стандардима 9001:2000 (2001-2002. година). У периоду 2002-2006. година радио је у организацији Деутсцхе-Боснисцх-Херзегоњинисцхе-Геселлсцхафт као кредитни анализатор и као члан пројектног тима. На Паневропском универзитету „АПЕИРОН“ ради од оснивања установе као помоћник директора Универзитета за економију и финансије и члан је Управног одбора. На установи обавља руководеће послове из домена стратешког управљања финансијама и маркетингом. Такође, активно учествује у активностима из домена управљања системом квалитета, стратегијама развоја, менаџмент информационог система установе, као и у развоју и имплементацији интерних пројеката установе. Ужа специјалност: финансијски менаџмент, маркетинг менаџмент, инвестициони менаџмент, пројект менаџмент, финансијска анализа, утврђивање кредитног бонитета и анализа кредитног ризика, анализа тржишног ризика, маркетинг стратегије, бизнис планови, инвестициони пројекти.
Помоћник директора за правне послове – Елвелдина Татаревић

Елвелдина Татаревић, дипл. је помоћник директора за правне послове од 2022. године. За генералног секретара Ректорске конференције Републике Српске изабрана је на двогодишњи мандат почев од октобра 2022. године. Основне студије завршила је 2007. године. на Факултету правних наука Универзитета/Универзитетски витез године. Уписана је на мастер студије Паневропског универзитета из уже научне области Управно право са фокусом на управно-правне аспекте обезбеђења квалитета у високом образовању. У периоду од 2000. до 2006. године радила је у организацији ГЕСО (Геселлсцхафт фур дие Ентвицклунг Судостеуропа) као координатор за развој и имплементацију пројеката и преводилац на немачки језик. Од 2006. године ангажована је у области високог образовања, прво као руководилац студентске и наставне службе, а од 2008. године као помоћник ректора за наставу и студентска питања Универзитета Витез. У периоду од 2015. до 2022. године радила је као руководилац Центра за каријерно вођење и вршилац дужности руководиоца Центра за обезбеђење квалитета на Паневропском универзитету Апеирон. Стручно се усавршавала у области обезбеђења квалитета у високом образовању као учесник бројних консултација, пројектних радионица и других облика обуке. У установи обавља правне послове у вези са радом и развојем Универзитета, законском усклађеношћу општих и појединачних аката Универзитета, обезбеђењем система квалитета и правним радом стручних служби Универзитета. Као помоћник директора учествује у раду органа Универзитета, а од 2022. године је члан Управног одбора Универзитета.