Наши продекани

Факултет Пословне Економије - Проф. др Нина Уремовић

Проф. др Нина Уремовић, рођена је 21. 09. 1983. године у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, Република Српска, гђе је завршила основну и средњу школу. Удата је и мајка четворо ђеце. Дипломирала на Факултету пословне економије Паневропског универзитета "Апеирон" Бања Лука у децембру 2008. године. Исте године уписује магистарски студиј на поменутом факултету да би магистрилала 2012. године успјешно одбранивши тезу "Развој интерних фактора стратешког менаџмента пословних субјеката у фази њиховог раста са освртом на приватне високошколске установе". Докторску дисертацију под називом "Интелектуални капитал као генератор пословног раста" успјешно је одбранила у фебруару 2016. године на Факултет пословне економије Паневропског универзитета "Апеирон" Бања Лука. Факултетско, магистарско и докторско образовање је завршила са високим просјеком оцјена.Богато радно искуство датира од 2004. године, а које се временом смјењује и то на пословима референта, ликвидатора у финансијском сектору и стручног сарадника у Лабораторији за информационо-комуникационе технологије. Љубав према науци и раду са студентима је превагнула у професионалном опређељењу, тако да упоредо са тим пословима почиње да ради и са студентима, у почетку као асистент 2009. године, а затим као виши асистент 2012. године. Избор у звање доцента добија 2016. године на уже научне области "Менаџмент" и "Теоријска економија", а избор у звање ванредног професора добија 2021. године на ужу научну област "Теоријска економија". До сада је објавила монографију и многобројне стручне и научне радове, те била учесник на научним конференцијама у земљи и иностранству. Своје усавршавање није свела само на формалан вид образовања, тако да је своја знања способности и вјештине допуњавала многобројном професионалном и неформалном едукацијом из области информатике, страних језика, програма развоја осигурања квалитета, ревизије система квалитета, развоја цјеложивотног учења, психологије лагања итд.
Факултет Информационих Технологија - Проф. др Жељко Станковић

Проф. др Жељко Станковић рођен је у Београду 1957 године. Основну и средњу школу завршио је у родном граду. Високо образовање стекао је у Кливленду, Охајо, САД, где је и дипломирао 1981. године. Тема дипломског рада је била "Реверзибилни звук у дворанама". Магистарски рад ("Систем за контролу учења (ЛМС) заснован на АДЛ СЦОРМ спецификацијама") је одбранио 2006. године на Универзитету у Новом Саду, Природно-математички факултет, одсек за информатику. Докторску дисертацију (Ласерска перцепција дефинисаних предмета и енкапсулација контролних и логичких елемената за аутономно роботизовано наставно средство) одбранио је на Универзитету Сингидунум, Београд, 2010 године. Програмирањем се бави од 1984 године, израђујући програме за свој први рачунар Цоммодоре 64. Роботика и биоинжењеринг су дугогодишње поље рада и интересовања. Носилац је патентног права за наставно средство ЦД РОБИ. Проф. др Жељко Станковић, дипл. инж. електротехнике је аутор или коаутор у преко 80 радова објављених у научним и стручним часописима на међународном и националном нивоу, на домаћим и међународним научним скуповима. Коаутор је четири факултетска уџбеника. Добитник је златне медаље АРХИМЕД, "Удружење проналазача Москве", Руска федерација, као и златне медаље, "Бели анђео", које додељује Удружење проналазача и фабрикатора за технолошки напредак Србије". Добитник је златне плакете "Образовни алати 2009" и златне медаље "ТЕСЛА ФЕСТ 2009" за наставно средство ЦД РОБИ. Као ментор с студентима АПЕИРОНА је добијао златне медаље на "ТЕСЛА ФЕСТ 2013", Нови Сад, "ИНОС 2013" Бања Лука. Професионалну каријеру почео је у Беобанци, Београд, у рачунарском центру. Радио је као руководилац сектора за одржавање централног рачунарског система, а 2002год. прелази у Министарство просвете и спорта, на место Саветника министра. У Завод за унапређивање образовања и васпитања прелази 2005год. на место руководиоца ИТ сектора, а 2013год. постаје заменик директора ЗУОВ-а. Сада се налази на фукцији продекана - Факултет информационих технологија, Паневропски универзитет АПЕИРОН у Бањалуци. Професор је на Академији "Доситеј", Београд.


Факултет спортских наука – проф. др Осмо Бајрић

Проф. др. сц. Осмо Бајрић, доктор наука у области тјелесног одгоја и спорта Датум и мјесто рођења: 14.08.1957. год., Горње Вуковије, општина Калесија, БиХ Образовање Основна школа, 1972. год. Тојшићи. Средња школа, 1976. год. Сарајево. Војна Академија КоВ, 1980. год., Београд. Факултет за физичко васпитање, 1988, Београд. Постдипломски студиј, 2000. год., Филозофски факултета, одсјек физичка култура Универзитета у Тузли. Докторат, 2008. год., Факултет спорта и тјелесног одгоја, Универзитета у Сарајеву. Подаци о изборима у наставничка звања 2008. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2009. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, 2010. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Методика васпитно-образовног рада у спорту, 2013.год., Ванредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2014. год., Вантредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, 2015. год., Вантредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Методика васпитно-образовног рада у спорту, 2019. год., Редовни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2020. год., Редовни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, Објављени научни и стручни радови Више од 160 радова Објављене публикације (књиге, уџбеници) Објавио 9 уџбеникаФакултет здравствених наука – проф. др Гордан Бајић, Проф. др Бранислав Михајловић

Проф. др Гордан Бајић, доктор физиотерапије рођен је 20. јануара 1980. године у месту Добој (општина Добој), од оца Златомира и мајке Стане, девојачко Ћелић. Основну школу завршио је у Станарима, све разреде са одличним успехом Средњу медицинску школу завршио је у Бањој Луци, такође са одличним успехом, школске 1998/99. годину, са звањем физиотерапеутски техничар. Исте године уписује Вишу физиотерапеутску школу на Универзитету Црне Горе у Игалу. Завршава је 2002. године у звању виши физиотерапеутски техничар. По завршетку Више физиотерапеутске школе уписује студије на Факултету примењене физиотерапије такође на Универзитету Црне Горе у Игалу. Завршава их 2006. године и добија звање бечелор (бацхелор) примењене физиотерапије. У академској 2006/2007. години уписује специјалистичке студије на Паневропском универзитету АПЕИРОН Бања Лука и завршава их 2008. године добивши звање дипломирани физиотерапеут - специјалиста физикалне и радне терапије. Дипломски/специјалистички рад на тему "Физиотерапија мултипле склерозе" одбранио је 28. новембра 2008. године (ментор на раду је био угледни проф. др Стеван Јовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду). На магистарске студије на Факултету здравствених наука Универзитета АПЕИРОН уписао се академске 2008/2009. године. Магистарске студије завршио је у предвиђеном року и магистрирао 2011. године. Магистарски рад под називом "Проприоцептивни тренинг у кинезитерапији артрозе зглоба кољена" одбранио је 15. јула 2011. године (ментор је и овом приликом био проф. др Стеван Јовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду). Завршетком магистарских студија на Паневропском универзитету АПЕИРОН Бања Лука добија звање: магистар здравствене његе у области физиотерапије и радне терапије. У току магистарских студија био је ангажован у раду са студентима, када је био изабран на место стручног сарадника за практичну наставу на Факултету здарвствених наука Паневропског универзитета АПЕИРОН (у периоду од 1. новембра 2006. до 14. септембра 2009. Године).


Бранислав Михајловић, доктор здравствених наука, ванредни професор, рођен је 1970. године. Дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци. Магистрирао је на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци 2009. године, одбранивши магистарску тезу "Ризикофактори коронарне болести срца код становника општине Лакташи". Докторску тезу под називом " Утицај исхране на ниво серумског холестерола и триглицерида" одбранио је 2011. године на Факултету здравствених наука Паневропског универзитета "Апеирон". Промовисан је у звање доцента 2011. године на ужим научним областима "Јавно здравље и здравље животне средине" и "Исхрана и дијететика", а 2016. године је изабран у звање ванредног професора. Од 2011. је наставник на предметима "Исхрана, нутритивна терапија и дијететика" и "Увод у медицину" на Факултету здравствених наука Универзитета "Апеирон" у Бања Луци. Област његовог интересовања су исхрана, дијететика, фармакологија, превентива, итд. Аутор је или коаутор више монографија и књига из ових области, међу којима се истичу књиге "Исхрана и здравље" и "Закони здравља" и "Здравље почиње данас".
Саобраћајни факултет – Проф. др Томислав Вујиновић

Рођен је 10.05.1958. године у Раткову, општина Кључ. Основну школу завршио је у Ситници, а средњу Машинску школу у Дарувару. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Бањој Луци, гдје је и магистрирао. На Машинском факултету у Крагујевцу одбранио је докторску дисертацију на тему „Дуго цртање танких лимова са контролом клизања по ободу“. У својој струци радио је као конструктор, технолог, технички директор и генерални директор у средњим и великим предузећима, као што су Чајавец, Јелшинградска ливница, Јелшинградска Фабрика алатних машина и Фабрика намештаја Врбас. Радио је на неколико различитих пројеката у производним компанијама. Поседује велики број сопствених грађевинских и технолошких оригиналних решења у производним предузећима. Признато и верификовано техничко решење, Уређај за испитивање утицаја затезних ребара при клизању лимова под променљивим условима, техничко решење класе М83 према класификацији Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном приказивању резултата научноистраживачког рада истраживача (Сл. гласник Републике Србије - број 38/2008) , Факултет техничких наука Универзитета у Крагујевцу, решење бр. ТП-61/2012 од 26. У Удружењу послодаваца РС радио је као предсједник електро, хемијске, гумене и неметалне индустрије. Поседује сертификате вештака машинства, руководиоца техничких прегледа, стечајног управника као и сертификате за пројектовање и надзор машинских конструкција. У просвјети је радио као професор стручних предмета у Средњој техничкој машинској школи у Дарувару и као виши асистент на Машинском факултету у Бањој Луци. Од 01. године ради као професор групе машинских предмета на Саобраћајном факултету и Факултету информационих технологија Универзитета Апејрон у Бањој Луци.Објавио је више од 2012 научних и стручних радова у домаћим и међународним научним и стручни часописи. Аутор је универзитетског уџбеника, члан је редакције међународног стручног часописа Саобраћајна и транспортна теорија и пракса, у издању Паневропског универзитета „Апејрон“. Од 2012. до 40. године обављао је дужност декана Саобраћајног факултета.