Наши продекани

Факултет Пословне Економије - Проф. др Нина Уремовић

Проф. др Нина Уремовић, рођена је 21. 09. 1983. године у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, Република Српска, гђе је завршила основну и средњу школу. Удата је и мајка четворо ђеце. Дипломирала на Факултету пословне економије Паневропског универзитета "Апеирон" Бања Лука у децембру 2008. године. Исте године уписује магистарски студиј на поменутом факултету да би магистрилала 2012. године успјешно одбранивши тезу "Развој интерних фактора стратешког менаџмента пословних субјеката у фази њиховог раста са освртом на приватне високошколске установе". Докторску дисертацију под називом "Интелектуални капитал као генератор пословног раста" успјешно је одбранила у фебруару 2016. године на Факултет пословне економије Паневропског универзитета "Апеирон" Бања Лука. Факултетско, магистарско и докторско образовање је завршила са високим просјеком оцјена.Богато радно искуство датира од 2004. године, а које се временом смјењује и то на пословима референта, ликвидатора у финансијском сектору и стручног сарадника у Лабораторији за информационо-комуникационе технологије. Љубав према науци и раду са студентима је превагнула у професионалном опређељењу, тако да упоредо са тим пословима почиње да ради и са студентима, у почетку као асистент 2009. године, а затим као виши асистент 2012. године. Избор у звање доцента добија 2016. године на уже научне области "Менаџмент" и "Теоријска економија", а избор у звање ванредног професора добија 2021. године на ужу научну област "Теоријска економија". До сада је објавила монографију и многобројне стручне и научне радове, те била учесник на научним конференцијама у земљи и иностранству. Своје усавршавање није свела само на формалан вид образовања, тако да је своја знања способности и вјештине допуњавала многобројном професионалном и неформалном едукацијом из области информатике, страних језика, програма развоја осигурања квалитета, ревизије система квалитета, развоја цјеложивотног учења, психологије лагања итд.
Факултет Информационих Технологија - Проф. др Жељко Станковић

Проф. др Жељко Станковић рођен је у Београду 1957 године. Основну и средњу школу завршио је у родном граду. Високо образовање стекао је у Кливленду, Охајо, САД, где је и дипломирао 1981. године. Тема дипломског рада је била "Реверзибилни звук у дворанама". Магистарски рад ("Систем за контролу учења (ЛМС) заснован на АДЛ СЦОРМ спецификацијама") је одбранио 2006. године на Универзитету у Новом Саду, Природно-математички факултет, одсек за информатику. Докторску дисертацију (Ласерска перцепција дефинисаних предмета и енкапсулација контролних и логичких елемената за аутономно роботизовано наставно средство) одбранио је на Универзитету Сингидунум, Београд, 2010 године. Програмирањем се бави од 1984 године, израђујући програме за свој први рачунар Цоммодоре 64. Роботика и биоинжењеринг су дугогодишње поље рада и интересовања. Носилац је патентног права за наставно средство ЦД РОБИ. Проф. др Жељко Станковић, дипл. инж. електротехнике је аутор или коаутор у преко 80 радова објављених у научним и стручним часописима на међународном и националном нивоу, на домаћим и међународним научним скуповима. Коаутор је четири факултетска уџбеника. Добитник је златне медаље АРХИМЕД, "Удружење проналазача Москве", Руска федерација, као и златне медаље, "Бели анђео", које додељује Удружење проналазача и фабрикатора за технолошки напредак Србије". Добитник је златне плакете "Образовни алати 2009" и златне медаље "ТЕСЛА ФЕСТ 2009" за наставно средство ЦД РОБИ. Као ментор с студентима АПЕИРОНА је добијао златне медаље на "ТЕСЛА ФЕСТ 2013", Нови Сад, "ИНОС 2013" Бања Лука. Професионалну каријеру почео је у Беобанци, Београд, у рачунарском центру. Радио је као руководилац сектора за одржавање централног рачунарског система, а 2002год. прелази у Министарство просвете и спорта, на место Саветника министра. У Завод за унапређивање образовања и васпитања прелази 2005год. на место руководиоца ИТ сектора, а 2013год. постаје заменик директора ЗУОВ-а. Сада се налази на фукцији продекана - Факултет информационих технологија, Паневропски универзитет АПЕИРОН у Бањалуци. Професор је на Академији "Доситеј", Београд.


Факултет спортских наука – проф. др Осмо Бајрић

Проф. др. сц. Осмо Бајрић, доктор наука у области тјелесног одгоја и спорта Датум и мјесто рођења: 14.08.1957. год., Горње Вуковије, општина Калесија, БиХ Образовање Основна школа, 1972. год. Тојшићи. Средња школа, 1976. год. Сарајево. Војна Академија КоВ, 1980. год., Београд. Факултет за физичко васпитање, 1988, Београд. Постдипломски студиј, 2000. год., Филозофски факултета, одсјек физичка култура Универзитета у Тузли. Докторат, 2008. год., Факултет спорта и тјелесног одгоја, Универзитета у Сарајеву. Подаци о изборима у наставничка звања 2008. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2009. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, 2010. год., Доцент, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Методика васпитно-образовног рада у спорту, 2013.год., Ванредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2014. год., Вантредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, 2015. год., Вантредни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Методика васпитно-образовног рада у спорту, 2019. год., Редовни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Спортске игре/Теорија спорта и наука о тренингу, 2020. год., Редовни професор, УНО Спортске и рехабилитационе науке, подобласт, Биомеханика и антропомоторика, Објављени научни и стручни радови Више од 160 радова Објављене публикације (књиге, уџбеници) Објавио 9 уџбеникаФакултет здравствених наука – проф. др Гордан Бајић, Проф. др Бранислав Михајловић

Проф. др Гордан Бајић, доктор физиотерапије рођен је 20. јануара 1980. године у месту Добој (општина Добој), од оца Златомира и мајке Стане, девојачко Ћелић. Основну школу завршио је у Станарима, све разреде са одличним успехом Средњу медицинску школу завршио је у Бањој Луци, такође са одличним успехом, школске 1998/99. годину, са звањем физиотерапеутски техничар. Исте године уписује Вишу физиотерапеутску школу на Универзитету Црне Горе у Игалу. Завршава је 2002. године у звању виши физиотерапеутски техничар. По завршетку Више физиотерапеутске школе уписује студије на Факултету примењене физиотерапије такође на Универзитету Црне Горе у Игалу. Завршава их 2006. године и добија звање бечелор (бацхелор) примењене физиотерапије. У академској 2006/2007. години уписује специјалистичке студије на Паневропском универзитету АПЕИРОН Бања Лука и завршава их 2008. године добивши звање дипломирани физиотерапеут - специјалиста физикалне и радне терапије. Дипломски/специјалистички рад на тему "Физиотерапија мултипле склерозе" одбранио је 28. новембра 2008. године (ментор на раду је био угледни проф. др Стеван Јовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду). На магистарске студије на Факултету здравствених наука Универзитета АПЕИРОН уписао се академске 2008/2009. године. Магистарске студије завршио је у предвиђеном року и магистрирао 2011. године. Магистарски рад под називом "Проприоцептивни тренинг у кинезитерапији артрозе зглоба кољена" одбранио је 15. јула 2011. године (ментор је и овом приликом био проф. др Стеван Јовић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду). Завршетком магистарских студија на Паневропском универзитету АПЕИРОН Бања Лука добија звање: магистар здравствене његе у области физиотерапије и радне терапије. У току магистарских студија био је ангажован у раду са студентима, када је био изабран на место стручног сарадника за практичну наставу на Факултету здарвствених наука Паневропског универзитета АПЕИРОН (у периоду од 1. новембра 2006. до 14. септембра 2009. Године).


Бранислав Михајловић, доктор здравствених наука, ванредни професор, рођен је 1970. године. Дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци. Магистрирао је на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци 2009. године, одбранивши магистарску тезу "Ризикофактори коронарне болести срца код становника општине Лакташи". Докторску тезу под називом " Утицај исхране на ниво серумског холестерола и триглицерида" одбранио је 2011. године на Факултету здравствених наука Паневропског универзитета "Апеирон". Промовисан је у звање доцента 2011. године на ужим научним областима "Јавно здравље и здравље животне средине" и "Исхрана и дијететика", а 2016. године је изабран у звање ванредног професора. Од 2011. је наставник на предметима "Исхрана, нутритивна терапија и дијететика" и "Увод у медицину" на Факултету здравствених наука Универзитета "Апеирон" у Бања Луци. Област његовог интересовања су исхрана, дијететика, фармакологија, превентива, итд. Аутор је или коаутор више монографија и књига из ових области, међу којима се истичу књиге "Исхрана и здравље" и "Закони здравља" и "Здравље почиње данас".
Саобраћајни факултет – Проф. др Данислав Драшковић

Рођен је 23.10.1959. године у Калиновику. Основни студиј завршио је 1986. године на Саобраћајном факултету у Сарајеву, а магистарски 2007. године на Факултету за пословне студије у Београду - област пословна логистика, (''Алтернативни модели управљања у сектору јавног превоза у Републици Српској''), на којем је 2011. године одбранио и докторску дисертацију ("Концесије у јавном градском превозу путника"). У области саобраћајног инжењерста (''Избор модела организовања јавног градског превоза путника у БиХ''), поново докторира 2013. године на Саобраћајном факултету у Травнику. Аутор је и коаутор је 3 универзитетска уџбеника и једне монографије из подручја саобраћајног инжењерства, једног Приручника из безбједности саобраћаја, а рецензент је на дестине научних и стручних радова и више универзитетских уџбеника, са преко 30 оригиналних научних и прегледних радова из области саобраћаја и логистике, објављених у међународним и домаћим научним часописима и зборницима, као и преко 40 стручних радова из области саобраћаја и логистике. До сада је учествовао је у 17 међународних и домаћих пројеката у области планирања, пројектовања и безбједности саобраћаја. Урадио је преко 1000 судских вјештачења и експертиза из области саобраћајних незгода и штета у саобраћају. Од 2016. године уређује и организује стручно усавршавање у области образовања инструктора вожње, предавача и испитивача у процесу оспособљавања возача. Један је од оснивача и тренутно актуелни главни уредник научног часописа ''Траффиц анд транспорт тхеорy анд працтице - тттп'' који је нашао мјесто у највећој свјетској цитатној бази података - бази Сцопус, и налази се у другој категорији рангираних публикација.У оквиру компетенција посједује лиценциране вјештине: Предавача (познавање прописа о безбједности саобраћаја), Испитивача (познавање прописа о безбједности саобраћаја), Вјештачења узрока саобраћајне незгоде, Вјештачења висине штете на возилима, Израде документације просторног уређења, Израде техничке документације, фаза саобраћајне сигнализације и наџор, Ревизије техничке документације - фаза саобраћајне сигнализације и наџора, Ревизије безбједности пута/Роад Сафетy аудитор (РСА), Провјере безбједности пута (Роад Сафетy аудитор (РСИ). Члан је Подоодбора за транспорт, енергетику, енергију, животну средину и регионални развој Босне и Херцеговине (испред Републике Српске) у разговорима при ЕУ. Члан је комисије за провођење испита за вјештаке саобраћајне струке. Члан је Радне групе за координацију активности у области безбједности саобраћаја Републике Српске. Обављао је функције Помоћника министра саобраћаја и веза Републике Српске за инспекције и Главног републичког саобраћајног инспектора - Помоћника Директора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске. На Саобраћајном факултету Универзитета Апеирон у Бања Луци, ангажован је у звању ванредног професора на предметима из области саобраћајног инжењерства, гђе обавља и дужност продекана за наставу.

Latinica English Ћирилица