ОРГАНИ УНИВЕРЗИТЕТА


Универзитет је основан 2005. године и као високошколска установа уписан је у судски регистар Основног суда у Бањој Луци под бројем: У/И 4847/05, као и у Регистар високошколских установа Министарства просвјете. и Културе Републике Српске под бројем 11-И/08.

Радом Универзитета руководе Управни одбор, Сенат, ректор и директор.

Активност ученика се огледа у раду Ученичког парламента.