ДЕКАНИ


Декан представља факултет и одговаран је за законитост рада факултета, планира и разрађује распореде академског особља ангажованог на студијским програмима који су организовани на Факултету, издаје радне налоге ангажованом академском особљу и стара се о одвијању наставнонаучног процеса на Факултету и доноси појединачне акте у складу са законом и статутом Паневропског универзитета.

За декана факултета може бити именован наставник у научно-наставном звању који је запослен са пуним радним временом на Паневропском универзитету и члан је Наставно-научног вијећа факултета.

Декан за свој рад одговара Наставно-научном вијећу факултета и органима универзитета, у складу са статутом универзитета.

Владимир Ђурић

(декан Факултета правних наука)

Владимир Ђурић, доктор правних наука, редовни професор и виши научни сарадник, рођен је 1971. године. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1996. године. Магистрирао је на Правном факултету универзитета у Београду 2000. године, одбранивши са

Данислав Драшковић

(декан Саобраћајног факултета)

Рођен је 23.10.1959. године у мјесту Осија у општини Калиновик. Основне студије завршио је 1986. године на Саобраћајном факултету у Сарајеву, а магистрирао 2007. године на Факултету за пословне студије у Београду - предмет: Алтернативни модели менаџмента.

Катарина Држајић Лакетић

(декан Филолошког факултета)

Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области к

Љиљана Стојановић Бјелић

(декан Факултета здравствених наука)

Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац

Велибор Срдић

(декан Факултета спортских наука)

Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле

Мирјана Ландика

(декан Факултета пословне економије)

Ландика Мирјана, ванредни професор (13. децембар 1974, Градишка). На Економском факултету у Брчком дипломирала је 2005. године, на Економском факултету у Бањој Луци магистрирала 2006. одбраном рада Квантитативни модели у функцији програмирања парамета

Бранко Латиновић

(декан Факултета информационих технологија)

Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до

Санел Јакуповић

ЈАКУПОВИЋ, Санел (Приједор, 6), ректор Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ Бања ЈАКУПОВИЋ, Санел (Приједор, 1975. мај 2021), ректор Паневропског универзитета “АПЕИРОН” Бања Лука за мандатни период 2025-XNUMX, редовни професор, доктор економских наука. Основну и средњу школу је похађао у Приједору. Дипломирао је на Машинском фак за мандатни период XNUMX-XNUMX, редовни професор, доктор економских наука. Основну и средњу школу похађао је у Приједору. Дипломирао је на Машинском факултету

Latinica English Ћирилица