ПУА РЕКТОРСКИ КОЛЕЖ


Ректорски одбор Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ (у даљем тексту: Ректорски одбор) организован је и ради у складу са Законом о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/20), Статута Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ Бања Лука и Пословника о раду Колегија ректора Паневропског универзитета „АПЕИРОН“
Колегијум ректора у ужем саставу чине ректор, проректори, декани, помоћник директора за правне послове и секретар Универзитета.
Колегијум ректора у ширем саставу чине ректор, проректори, декани, помоћник директора за правне послове, секретар Универзитета, помоћник директора за финансије, директор Института и руководиоци стручних служби.