РЕКТОР


Ректор управља са радом Паневропског универзитета заједно са директором, а у оквиру овлашћења утврђених Законом и овим Статутом.

За ректора може бити изабран наставник у научно-наставном звању редовног професора који се на Паневропском универзитету налази у радном односу с пуним радним временом.

Ректор универзитета бира се на период од четири године и може бити поново биран.

Ректор је независна у обављању послова из свог делокруга и за свој рад у области академских питања одговара Сенату Паневропског универзитета, а у пословању Управном одбору Паневропског универзитета. -Европски универзитет.

Љубинко Митровић

(декан Факултета правних наука)

Проф. Др Љубинко МИТРОВИЋ је доктор правних наука, у звању редовног професора на Катедри за кривично и кривично процесно право, односно научни сарадник (Институт за упоредно право из Београда). Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци, мр

Данислав Драшковић

(декан Саобраћајног факултета)

Рођен је 1959. године у Калиновику. Основне студије завршио је на Саобраћајном факултету у Сарајеву 1986. године, а магистрирао 2007. године на Факултету за пословне студије у Београду („Алтернативни модели управљања у сектору јавног превоза у Ре

Катарина Држајић Лакетић

(декан Филолошког факултета)

Катарина Држајић Лакетић рођена је 31.12.1987. године у Београду. Након Пете београдске гимназије, завршава основне и мастер студије Англистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где 2016. године брани докторску дисертацију у области к

Љиљана Стојановић Бјелић

(декан Факултета здравствених наука)

Рођена је у Бањој Луци, гђе је завршила основну и средњу школу, као и Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци. Магистрирала је 2008. год. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду просјечном оцјеном 10,00, а докторску дисертац

Велибор Срдић

(декан Факултета спортских наука)

Рођен је 22. марта 1977. године у Загребу. Основне и магистарске студије завршио је на Факултету спортских наука Универзитета „Апеирон“, те на истом факултету одбранио докторску дисертацију на тему ''Ефекти трансформационих процеса код јуниора у пле

Нина Уремовић

(декан Факултета пословне економије)

Проф. Др Нина Уремовић рођена је 21. септембра 09. године у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, Република Српска, гдје је завршила основну и средњу школу. Удата је и мајка четворо деце. Дипломирао на Факултету пословне економије Паневропског универзитета

Бранко Латиновић

(декан Факултета информационих технологија)

Рођен је 28.4.1956. године у Приједору, гђе је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао је на Економском факултету у Бањалуци 1980. године. На истом факултету је магистрирао и докторирао 1997. године из области Пословна информатика. Од 1980. до

Санел Јакуповић

ЈАКУПОВИЋ, Санел (Приједор, 6), ректор Паневропског универзитета „АПЕИРОН“ Бања ЈАКУПОВИЋ, Санел (Приједор, 1975. мај 2021), ректор Паневропског универзитета “АПЕИРОН” Бања Лука за мандатни период 2025-XNUMX, редовни професор, доктор економских наука. Основну и средњу школу је похађао у Приједору. Дипломирао је на Машинском фак за мандатни период XNUMX-XNUMX, редовни професор, доктор економских наука. Основну и средњу школу похађао је у Приједору. Дипломирао је на Машинском факултету