СЕНАТ


Сенат Паневропског универзитета је највише академско тијело Универзитета, које има одговорност за академска питања рада Универзитета и које се као научно-стручни орган брине за остваривање развоја и основне едукативне и академске ђелатности Универзитета, остваривање научно-истраживачких функција универзитета и остваривању његове друштвене мисије.

Сенат универзитета чине ректор, проректори, декани факултета, директори научноистраживачког института, као и студенти из реда редовних студената који су први пут уписали годину студија, са свих циклуса студија који се организују на високошколској установи.

Надлежности, начин рада и друга питања значајна за рад Сената Паневропског универзитета утврђују се Законом о високом образовању Републике Српске (Сл. гл. РС 67/20) и Пословником о раду Сената ПУА..


Актуелни сазив Сената:

 1. Проф. Др Санел Јакуповић, Ректор, предсједник Сената
 2. Мирјана Ландика, ванредни професор, декан Факултета пословне економије,
 3. Владимир Ђурић, редовни професор, декан Правног факултета
 4. Бранко Латиновић, редовни професор, декан Факултета информационих технологија
 5. Катарина Држајић, ванредни професор, декан Факултета филолошких наука
 6. Љиљана Стојановић Бјелић, ванредни професор, декан Факултета здравствених наука
 7. Велибор Срдић, ванредни професор, декан Факултета спортских наука
 8. Томислав Вујиновић, ванредни професор, декан Саобраћајног факултета
 9. Сузана Теодоровић, виши асистент, представник студената трећег циклуса
 10. Милица Радуловић, представник студента другог циклуса
 11. Лидија Жунић, студентски представник првог циклуса

Информација са 180. седнице Сената одржане 24.12.2021. године
Информација са 179. седнице Сената одржане 26.11.2021. године
Информација са 178. седнице Сената одржане 29.10.2021. године
Информација са 177. седнице Сената одржане 30.09.2021. године
Информација са 176. седнице Сената одржане 10.09.2021. године
Информација са 175. седнице Сената одржане 02.07.2021. године
Информација са 174. седнице Сената одржане 04.06.2021. године
Информација са 173. седнице Сената одржане 07.05.2021. године
Информација са 172. седнице Сената одржане 02.04.2021. године
Информација са 171. седнице Сената одржане 05.03.2021. године
Информација са 170. седнице Сената одржане 29.01.2021. године
Информација са 169. седнице Сената одржане 25.12.2020. године
Информација са 168. сједнице Сената одржане 04.12.2020. године
Информација са 167. седнице Сената одржане 06.11.2020. године
Информација са 166. седнице Сената одржане 30.10.2020. године
Информација са 165. сједнице Сената одржане 16.10.2020. године
Информација са 164. седнице Сената одржане 25.09.2020. године
Информација са 163. седнице Сената одржане 11.09.2020. године
Информација са 162. седнице Сената одржане 07.08.2020. године
Информација са 161. седнице Сената одржане 03.07.2020. године
Информација са 160. сједнице Сената одржане 05.06.2020. године
Информација са 159. седнице Сената одржане 30.04.2020. године
Информација са 158. седнице Сената одржане 06.03.2020. године
Информација са 157. седнице Сената одржане 31.01.2020. године
Информација са 156. седнице Сената одржане 27.12.2019. године
Информација са 155. седнице Сената одржане 29.11.2019. године
Информација са 154. седнице Сената одржане 25.10.2019. године
Информација са 153. седнице Сената одржане 27.09.2019. године