СЕНАТ


Сенат Паневропског универзитета је највише академско тијело Универзитета, које има одговорност за академска питања рада Универзитета и које се као научно-стручни орган брине за остваривање развоја и основне едукативне и академске ђелатности Универзитета, остваривање научно-истраживачких функција универзитета и остваривању његове друштвене мисије.

Сенат универзитета чине ректор, проректори, декани факултета, директори научноистраживачког института, као и студенти из реда редовних студената који су први пут уписали годину студија, са свих циклуса студија који се организују на високошколској установи.

Надлежности, начин рада и друга питања значајна за рад Сената Паневропског универзитета утврђују се Законом о високом образовању Републике Српске (Сл. гл. РС 67/20) и Пословником о раду Сената ПУА. .


Актуелни сазив Сената:

 1. Проф. др Санел Јакуповић, ректор, председник Сената
 2. Мирјана Ландика, редовни професор, декан Факултета пословне економије,
 3. Владимир Ђурић, редовни професор, декан Факултета правних наука
 4. Бранко Латиновић, редовни професор, декан Факултета информационих технологија
 5. Катарина Држајић, ванредни професор, декан Факултета филолошких наука
 6. Љиљана Стојановић Бјелић, ванредни професор, декан Факултета здравствених наука
 7. Велибор Срдић, ванредни професор, декан Факултета спортских наука
 8. Данислав Драшковић, ванредни професор, декан Саобраћајног факултета
 9. Драгана Вуковић, представник студената трећег циклуса
 10. Валентина Давидовић, представник студената другог циклуса
 11. Александра Рољић, представник студената првог циклуса

Информација са 183. седнице Сената одржане 29.04.2022. године
Информација са 182. седнице Сената одржане 25.03.2022. године
Информација са 181. седнице Сената одржане 28.01.2022. године
Информација са 180. седнице Сената одржане 24.12.2021. године
Информација са 179. седнице Сената одржане 26.11.2021. године
Информација са 178. седнице Сената одржане 29.10.2021. године
Информација са 177. седнице Сената одржане 30.09.2021. године
Информација са 176. седнице Сената одржане 10.09.2021. године
Информација са 175. седнице Сената одржане 02.07.2021. године
Информација са 174. седнице Сената одржане 04.06.2021. године
Информација са 173. седнице Сената одржане 07.05.2021. године
Информација са 172. седнице Сената одржане 02.04.2021. године
Информација са 171. седнице Сената одржане 05.03.2021. године
Информација са 170. седнице Сената одржане 29.01.2021. године
Информација са 169. седнице Сената одржане 25.12.2020. године
Информација са 168. седнице Сената одржане 04.12.2020. године
Информација са 167. седнице Сената одржане 06.11.2020. године
Информација са 166. седнице Сената одржане 30.10.2020. године
Информација са 165. седнице Сената одржане 16.10.2020. године
Информација са 164. седнице Сената одржане 25.09.2020. године
Информација са 163. седнице Сената одржане 11.09.2020. године
Информација са 162. седнице Сената одржане 07.08.2020. године
Информација са 161. седнице Сената одржане 03.07.2020. године
Информација са 160. седнице Сената одржане 05.06.2020. године
Информација са 159. седнице Сената одржане 30.04.2020. године
Информација са 158. седнице Сената одржане 06.03.2020. године
Информација са 157. седнице Сената одржане 31.01.2020. године
Информација са 156. седнице Сената одржане 27.12.2019. године
Информација са 155. седнице Сената одржане 29.11.2019. године
Информација са 154. седнице Сената одржане 25.10.2019. године
Информација са 153. седнице Сената одржане 27.09.2019. године