СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ


Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон (СППУА) је највише представничко тијело студената Паневропског универзитета Апеирон, а које се састоји од изабраних представника студената свих факултета/организационих јединица Универзитета на временски период од годину дана. Парламент на сједници бира предсједништво СППУА које чине предсједник, потпредсједник и секретар.

Представници студената, као и чланови Председништва, бирају се на изборима за СПУУ тајним и непосредним гласањем.

Главни циљеви СППУА су:

 • побољшање услова рада и положаја ученика;
 • унапређење квалитета наставе и убрзање трансформације високог образовања, те усклађивање са европским и светским програмима;
 • заштита права и интереса ученика;
 • унапређење студентског стандарда и допринос друштвеним, културним, академским и физичко-рекреативним потребама ученика;
 • заступање студената пред другим јавним и приватним високошколским установама и државним органима управљања, као и пред другим међународним удружењима и органима;
 • подршка аутономији Универзитета и међународном признавању диплома;
 • развој међународне сарадње, и пуноправно чланство у међународним студентским асоцијацијама, укључујући студентске размене.


Да би остварио своје циљеве, СППУА директно сарађује са:
 • Управа Универзитета и његове друге организационе јединице;
 • научне, културне и студентске организације у земљи и иностранству.


Рад СППУА је јаван, а њено председништво је дужно да предузме све неопходне мере да обезбеди јавност свог рада, и да у потпуности информише чланове о раду организације.

Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон је у досадашњем раду реализовао бројне активности и пројекте који су били значајни не само за студенте и Универзитет, већ и за друштвену заједницу.

Неке од најважнијих активности су:
 • годишња хуманитарна акција добровољног давања крви;
 • хуманитарна акција за децу из дечје клинике УКЦ;
 • подршка одржавању манифестације „Дани инклузивног спорта“;
 • подршка организацији међународног конгреса „ИЕЕЕ Студентс анд Иоунг Профессионалс“ 2019. године.

Начин управљања и одлучивања СПУУ, изборна правила као и друга питања у вези са радом СПУУ уређују се Статутом Студентског парламента Паневропског универзитета Апеирон.


Председник Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Александра Рољић, Факултет здравствених наука, александра.рољиц@апеирон-еду.еу


Потпредседник Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Жана Шукало, Саобраћајни факултет


Секретар Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Анастасија Драгонић-Уремовић, Факултет информационих технологија


Представник Факултета пословне економије
Ања Драгојевић

Представник Факултета информационих технологија
Анастасија Драгонић-Уремовић

Представник Факултета спортских наука
Марина Зец

Представник Факултета здравствених наука
Александра Рољић

Представник Факултета правних наука
Лука Дражић

Представник Саобраћајног факултета
Зханна Схукало