СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ


Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон (СППУА) је највише представничко тијело студената Паневропског универзитета Апеирон, а које се састоји од изабраних представника студената свих факултета/организационих јединица Универзитета на временски период од годину дана. Парламент на сједници бира предсједништво СППУА које чине предсједник, потпредсједник и секретар.

Представници студената, као и чланови Председништва, бирају се на изборима за СПУУ тајним и непосредним гласањем.

Главни циљеви СППУА су:

 • побољшање услова рада и положаја ученика;
 • унапређење квалитета наставе и убрзање трансформације високог образовања, те усклађивање са европским и светским програмима;
 • заштита права и интереса ученика;
 • унапређење студентског стандарда и допринос друштвеним, културним, академским и физичко-рекреативним потребама ученика;
 • заступање студената пред другим јавним и приватним високошколским установама и државним органима управљања, као и пред другим међународним удружењима и органима;
 • подршка аутономији Универзитета и међународном признавању диплома;
 • развој међународне сарадње, и пуноправно чланство у међународним студентским асоцијацијама, укључујући студентске размене.


Да би остварио своје циљеве, СППУА директно сарађује са:
 • Управа Универзитета и његове друге организационе јединице;
 • научне, културне и студентске организације у земљи и иностранству.


Рад СППУА је јаван, а њено председништво је дужно да предузме све неопходне мере да обезбеди јавност свог рада, и да у потпуности информише чланове о раду организације.

Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон је у досадашњем раду реализовао бројне активности и пројекте који су били значајни не само за студенте и Универзитет, већ и за друштвену заједницу.

Неке од најважнијих активности су:
 • годишња хуманитарна акција добровољног давања крви;
 • хуманитарна акција за децу из дечје клинике УКЦ;
 • подршка одржавању манифестације „Дани инклузивног спорта“;
 • подршка организацији међународног конгреса „ИЕЕЕ Студентс анд Иоунг Профессионалс“ 2019. године.

Начин управљања и одлучивања СПУУ, изборна правила као и друга питања у вези са радом СПУУ уређују се Статутом Студентског парламента Паневропског универзитета Апеирон.


Председник Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Александра Рољић, Факултет здравствених наука, александра.рољиц@апеирон-еду.еу


Потпредседник Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Жана Шукало, Саобраћајни факултет


Секретар Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Ања Дражић, Факултет информационих технологија


Представник Факултета пословне економије
Филип Бајић

Представник Филолошког факултета
Викторија Дероњић

Представник Факултета информационих технологија
Ања Дражић

Представник Факултета спортских наука
Саша Кнежевић

Представник Факултета здравствених наука
Александра Рољић

Представник Факултета правних наука
Дејан Арежин

Представник Саобраћајног факултета
Зханна Схукало

Latinica English Ћирилица