СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ


Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон (СППУА) је највише представничко тијело студената Паневропског универзитета Апеирон, а које се састоји од изабраних представника студената свих факултета/организационих јединица Универзитета на временски период од годину дана. Парламент на сједници бира предсједништво СППУА које чине предсједник, потпредсједник и секретар.

Представници студената, као и чланови Предсједништва, бирају се на изборима СППУА тајним и директним гласањем.

Основни циљеви СППУА су:

 • побољшање услова рада и положаја студената;
 • побољшање квалитета наставе и убрзавање трансформације високог образовања, те усклађивање са европским и свјетским програмима;
 • заштита права и интереса студената;
 • побољшање студентског стандарда и допринос друштвеним, културним, академским и физичко-рекреативним потребама студената;
 • заступање студената пред другим јавним и приватним високошколским установама и државним органима управљања, те пред осталим међународним асоцијацијама и ауторитетима;
 • подршка аутономији Универзитета и међународно признање диплома;
 • развој међународне сарадње, те пуноправно учлањење у међународне студентске асоцијације, укључујући и размјене студената.


Ради остваривања својих циљева СППУА директно сарађује са:
 • Управом Универзитета и његовим другим организационим јединицама;
 • научним, културним и студентским организацијама у земљи и иностранству.


Рад СППУА је јаван, а његово предсједништво је дужно да предузме све потребне мјере за обезбјеђивање јавности свог рада, те пуно информисање чланова о раду организације.

У свом досадашњем раду Студентски парламент Паневропског универзитета Апеирон реализовао је бројне активности и пројекте који су били од значаја не само за студенте и Универзитет већ и за друштвену заједницу.

Неке од најзначајнијих активности су:
 • годишња хуманитарна акција добровољног давања крви;
 • хуманитарна акција за дјецу из дјечије клинике УКЦ -а;
 • подршка одржавања манифестације „Дани инклузивног спорта“;
 • подршка организацији међународног конгреса „IEEE Students and Young Professionals“ 2019.

Начин руковођења и одлучивања СППУА, изборна правила као и друга питања везана за рад СППУА регулисана су Статутом Студентског парламента Паневропског универзитета Апеирон.


Председник Студентског парламента Паневропског универзитета "Апеирон"
Лидија Жунић, Факултет информационих технологија, лидија.зуниц@апеирон-еду.еу


Потпредседник Студентског парламента Паневропског универзитета „Апеирон“
Јелена Слијепчевић, Факултет здравствених наука


Секретар Студентског парламента Паневропског универзитета "Апеирон"
Жарко Бајић, Факултет пословне економије, zarko.bajic@apeiron-edu.eu


Представник Факултета пословне економије
Тијана Кременовић

Представник Факултета филолошких наука
Младен Танацковић

Представник Факултета информационих технологија
Лидија Жунић, lidija.zunic@apeiron-edu.eu

Представник Факултета спортских наука
Игор Ђурић

Представник Факултета здравствених наука
Јелена Слијепчевић

Представник Факултета правних наука
Светозар Мишић

Представник Саобраћајног факултета
Жана Шукало