УПРАВНИ ОДБОР


Управни одбор Универзитета формиран је оснивачким актима универзитета у складу са Законом о високом образовању.

Управни одбор има 9 чланова. Чланове Управног одбора универзитета чине представници оснивача универзитета, академског особља, ванакадемског особља и студената.

Оснивачи универзитета који посједују више од 30 % оснивачког улога именују по два члана Управног одбора, док остали оснивачи именују по једног члана. Правна лица - оснивачи универзитета именују своје представнике одлуком својих Управних одбора. Сенат универзитета именује једног члана Управног одбора из реда академског особља запосленог на Паневропском универзитету и једног члана неакадемског особља који не мора бити у радном односу на универзитету. Студентска унија Паневропског универзитета бира једног члана Управног одбора из рада студената по процедури утврђеној Статутом студентског парламента Паневропског универзитета, а именује га Сенат Паневропског универзитета.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године. Мандат представника студената траје годину дана.

Чланови управног одбора:
  1. Дарко Уремовић – председник Управног одбора
  2. Синиша Алексић – члан Надзорног одбора
  3. Корнелија Гилх – члан Управног одбора
  4. Нина Уремовић – члан Надзорног одбора
  5. Јана Алексић – члан Управног одбора
  6. Сенад Татаревић – члан Надзорног одбора
  7. Синиша Томић – члан Надзорног одбора
  8. Љубиша Томић – члан Надзорног одбора
  9. Ђорђе Убовић, студент - члан Надзорног одбора
Latinica English Ћирилица