ПРАВНА ЛЕГИСЛАТИВА


Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је наставно-научни, непрофитна високошколска установа у приватном власништву, који послује на основу дозволе Министарства просвјете и културе Републике Српске број:

 • 07.2-4777/07 од 01.08.2007. године; (Одлука о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности ЈУП);
 • 07.023/600-3919/08 од 10.6.2008. године; (Рјешење о упису у Регистар високошколских установа Републике Српске);
 • 07.023/612-86-2/10 од 06.09.2010. године; (Рјешење о испуњености услова за – одјељење Бијељина);
 • 07.023/612-35-2/10 од 06.12.2010. године; (Рјешење о испуњености услова за - одјељење Нови Град);

Број радних дозвола:
 • 07.2-9624/07 од 28.12.2007. године; (Дозвола за рад и обављање делатности високошколских ПУА и извођење 15 студијских програма) ;
 • 07.2-9624-1/07 од 28.12.2007. године; (Дозвола за спровођење студија на даљину ПУА);

Број дозвола за рад ван седишта:
 • 07.023/612-86-3/10 од 17.09.2010. године; (Одјел у Бијељини);
 • 07.023/612-35-3/10 од 18.05.2011. године; (Одјел у Новом Граду);

Дозволе за извођење студијских програма у првом циклусу број:
 • 07.023/602-6968/09 од 27.11.2009. године; (Филолошки факултет-руски језик);
 • 07.023/612-3/2013-3 од 16.9.2013. (Факултет информационих технологија – иновативни студијски програм Наставник информатике);
 • 07.023/612-3-2/13 од 08.10.2013. године; (Филолошки факултет – Студијски програм Настава руског језика и превођење);
 • 07.023/612-4-2/13 од 27.06.2013. године; (Саобраћајни факултет – Друмски саобраћај и транспорт);
 • 07.050/612-197-2-1/15 од 28.09.2016. године; (Факултет информационих технологија, рачунарске мултимедије и графике);
 • 07.050/612-7-2-1/18 од 17.08.2018. (Факултет информационих технологија – Инжењерство информационих технологија са специјализацијама Програмско и софтверско инжењерство и Рачунарска безбедност и заштита информација);

Дозволе за извођење студијских програма у другом циклусу број студија:
 • 07.023/612-193-6/11 од 20.12.2011. године; (Факултет информационих технологија);
 • 07.023/612-193-5/11 од 13.12.2011. године; (Факултет пословне економије)
 • 07.023/612-193-7/11 од 30.12.2011. године; (Факултет правних наука);
 • 07.050/612-195-3/13 од 16.10.2014. године; (Факултет спортских наука);
 • 07.023/612-1-3-4/13 од 17.03.2014. године; (Факултет здравствених наука);
 • 07.050/612-195-5/13 од 26.01.2015. године; (Факултет здравствених наука);
 • 07.05/612-200-2/15 од 29.09.2015. године; (Филолошки факултет);
 • 19.040/612-192-8/19 од 13.8.2020. године; (Саобраћајни факултет);
 • 19.040/612-192-9/19 од 13.8.2020. године; (Саобраћајни факултет);

Перформанце Пермитс трећег циклуса број студија:
 • 07.05/612-191-5-4-1/15 од 23.10.2015. године; (Факултет информационих технологија);
 • 07.050/612-158-5/15 од 28.12.2016. године; (Факултет пословне економије);
 • 19/6-040/612-12/18 од 17.9.2019. (Филолошки факултет);

Дозволе за рад/лиценце за извођење студијских програма које издаје Министарство просвјете и културе Републике Српске представљају иницијалну акредитацију, у складу са Законом о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/ 10, члан 26, став 4).


Универзитет је основан 2005. године и уписан је као високошколска установа у судски регистар Основног суда у Бањој Луци под бројем: У/И 4847/05.


Паневропски универзитет »АПЕИРОН« је рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске уписан у Регистар високошколских установа под бројем 11/И. Високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа имају иницијалну акредитацију (Службени гласник Републике Српске број 73/10, члан 26. став 5.).


Списак лиценцираних високошколских установа и студијских програма доступан је на сајту Министарства просвјете и културе Републике Српске на линку: http://www.vladars.net/