ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Закон о високом образовању РС-Сл Гласник-број 67/20
Закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању РС-Сл гласник-67/20
Класификација научних области број-27-2010
Пречишћени текст Закона о високом образовању
Уредба о допунама Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа_Сл.Гл.РС_51_11
Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова_Сл.Гл.РС_35_11
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању_Сл. гл. РС 31-18
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању_Сл. Цх. РС 108_13
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању Сл. види РС 44-15
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању_Сл. гл. РС 90-16
Закон о научноистраживачком раду и технолошком развоју_Министарство науке и технологије.
Закон о студентском организовању_Сл. гл. РС 58-16
Закон о високом образовању РС-2013-12-СГ-108_13-амандмани
Закон о високом образовању РС-Сл Гласник-073_10
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању_Сл.Гл.84_12
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању РС_Сл. гл. РС 26-19
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању_Сл. 104_11
Закон о делатности НИ и технолошком развоју
Закон о изменама и допунама Закона о делатности НИ и технолошком развоју 66-18_117406931
Закон о изменама и допунама Закона о делатности и технолошком развоју НИ_180010389
Закон о активностима НИ неслужбени пречишћени текст
Правилник о измјени Правилника о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
Правилник о областима образовања
Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената
Уредба о измјени Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања