Упис

Услови и критеријуми уписа

 • Први уписни рок: мај/јун
 • Други уписни рок: септембар

Конкурс за упис се објављује у водећим дневним листовима у БиХ/РС, као и преко осталих електронских информативних медија.
У прву годину академских студија може се уписати лице које има завршено четворогодишње средње образовање у ентитетима БиХ и дисктрикту Брчко или еквивалентно образовање у иностранству. Универзитет уписује и стране држављане.
Студенти који имају диплому више школе или факултета или студенти који су степеновали стечено образовање, могу да продуже школовање на трећој или четвртој години факултета на студијским програмима који су организовани на Паневропском универзитету “АПЕИРОН”, уколико су студијски програми матични и међусобно подударни. Информације о прописаној документацији и ближим условима за упис могу да се преузму на интернет страници или у Студентској служби Универзитета.

Документи потребни за упис

 1. Четири сведочанства о средњој школи (Оригинал или оверена копија)
 2. Диплома о завршном испиту (Оригинал или оверена копија)
 3. Извод из матичне књиге рођених (Оригинал или оверена копија)
 4. Копија личне карте
 5. Две фотографије
 6. Уплатница за прву рату или укупан износ школарине
 7. Уговор о студирању

Документи потребни за препис са другог факултета

 1. Родни лист
 2. Диплома ССС
 3. ССС сертификати (И, ИИ, ИИИ и ИВ класа)
 4. Копија личне карте
 5. Две фотографије
 6. Препис оцена са факултета на коме је студирао
 7. Уверење о статусу студента
 8. Пријава за наставак студија и признавање испита
 9. Сертификовани наставни план и програм

Документи потребни за упис студената са завршеним високим образовањем

 1. Родни лист
 2. Диплома ССС
 3. Диплома средње школе
 4. Уверење о положеним испитима
 5. Копија личне карте
 6. Две фотографије
 7. Пријава за наставак студија
 8. Сертификовани наставни план и програм

Потребан материјал за упис

 1. Изјава о ауторским правима
 2. Пријавница за семестар
 3. Уписни лист
 4. Уговор о студирању
 5. Пријавни формулар - преузмите у студентској служби

Напомена: Сав горе наведени материјал можете преузети у Студентској служби Универзитета.

НОВОСТИ