Упис

Термини и критеријуми уписа

 • Први уписни термин: мајско/јунски
 • Други уписни термин: септембарски

Конкурс за упис се објављује у водећим дневним листовима у БиХ/РС, као и преко осталих електронских информативних медија.
У прву годину академских студија може се уписати лице које има завршено четворогодишње средње образовање у ентитетима БиХ и дисктрикту Брчко или еквивалентно образовање у иностранству. Универзитет уписује и стране држављане.
Студенти који имају диплому више школе или факултета или студенти који су степеновали стечено образовање, могу да продуже школовање на трећој или четвртој години факултета на студијским програмима који су организовани на Паневропском универзитету “АПЕИРОН”, уколико су студијски програми матични и међусобно подударни. Информације о прописаној документацији и ближим условима за упис могу да се преузму на интернет страници или у Студентској служби Универзитета.

Документи потребни за упис

 1. Четири свједочанства средње школе (Оригинал или овјерена копија)
 2. Диплома о завршном испиту (оригинал или овjерена копија)
 3. Родни лист(оригинал или овјерена копија)
 4. Копија личне карте
 5. Двије фотографије
 6. Уплатница прве рате или укупног износа школарине
 7. Уговор о студирању

Документи потребни за препис са другог факултета

 1. Родни лист
 2. Диплома ССС
 3. Свједочанства ССС (I, II, III и IV разред)
 4. Копија личне карте
 5. Двије фотографије
 6. Препис оцјена са факултета на коме је студирао
 7. Увјерење о статусу студента
 8. Молба за наставак студија и признавање испита
 9. Овјерен наставни план и програм

Документи потребни за упис студената са завршеном вишом школом

 1. Родни лист
 2. Диплома ССС
 3. Диплома више школе
 4. Увјерење о положеним испитима
 5. Копија личне карте
 6. Двије фотографије
 7. Молба за наставак студија
 8. Овјерен наставни план и програм

Потребан уписни материјал

 1. Изјава о ауторским правима
 2. Пријавни семестрални лист
 3. Уписни лист
 4. Уговор о студирању
 5. Пријавни лист - преузети у студентској служби

Напомена: Сав претходно наведени материјал може се преузети у Студентској служби Универзитета.

НОВОСТИ

Преузмите академски водич за бруцоше 2022/23

Изаберите своје занимање за будућност.