Контактирајте нас

Све додатне информације о раду књижаре можете добити на
телефон +38751247941,
Е-маил библиотека@апеирон-уни.еу или лично на адреси Пере Креце 13, Бања Лука