Списак магистарских теза одбрањених на Паневропском универзитету „Апеирон“


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ, МАСТЕР ТЕЗЕ, ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ, ПОЧЕТНА 

"Кандидат"

Унесите кључну реч у поље за претрагу, а затим притисните ентер

"Ментор"
кандидат Назив теме Ментор
Душан Цвијић Модел ревитализације и обнове предузећа у кризи Проф. Академик Милан Галогажа, др
Садих Бахтић Улога трговине у процесу размјене у почетној акумулацији капитала и њен утицај на привредну реконструкцију и ревитализацију у условима Босне и Херцеговине Проф. Академик Милан Галогажа, др
Алмин Даутбеговић Имплементација Европске конвенције у заштити људских права у уставно-правном систему БиХ Проф. др Миле Дмичић
Владислав Радујковић  Односи Цркве са јавношћу Проф. др Радован Биговић
Милован Драгић Модел управљања финансијским портфељем средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Хајрудин Лагумџија Искуства трансформације система, наплате јавних прихода, са оријентацијом на оперативну примену ПДВ-а Проф. Академик Милан Галогажа, др
Мирко Околић Систем подршке развоју малих и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Санел Јакуповић Увођење флексибилних модела функција планирања, управљања и надзора инвестиционих процеса и њихов утицај на оптимално доношење одлука Проф. др Жељко Барош
Славица Лукић Савремени трендови развоја високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини Проф. др академик Рајко Кузмановић
Владимир Симовић Право на слободу и сигурност из члана 5. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (пракса Уставног суда Босне и Херцеговине) Проф. др академик Рајко Кузмановић
Зорица Дрљача Правни аспекти пореског система у Босни и Херцеговини проф.др Милена Раковић
Зоран Новаковић Примена алата квалитета за постизање потпуног управљања квалитетом Проф. др Жељко Барош
Миланка Алексић Нови модели и нова пракса развоја малих и средњих предузећа - реинжењеринг-радикалне организационе промене Проф. др Жељко Барош
Милица Тепшић Методологија имплементације концепта е-Управе у Републици Српској Проф. др Бранко Латиновић
Нада Дубајић Пруденцијална регулатива и контрола пословања банака Проф. др Зденка Ђурић
Миланка Мајкић Електронско пословање у функцији савремене трговине Проф. др Бранко Латиновић
Љиљана Орешковић Правни аспекти трезорског пословања у Босни и Херцеговини проф.др Милена Раковић
Недим Смаиловић Компјутерска презентацијска графика у пословној комуникацији Проф. др Бранко Латиновић
Сенада Куртановић Модел управљачког рачуноводства за средње предузеће са оријентацијом на развој информационог система Проф. Академик Милан Галогажа, др
Милена Симовић Мјесто и улога Уставног суда Босне и Херцеговине у систему власти Проф. др академик Рајко Кузмановић
Зоран Вујановић Организација и управљање маркетингом у великим пословним системима са фокусом на маркетинг менаџмент Телекома Српске Проф. др Жељко Барош
Сауд Филиповић Реформа правосуђа у Босни и Херцеговини  
Нада Граховац Институција омбудсмана у Босни и Херцеговини Проф. др академик Рајко Кузмановић
Зоран Кнежевић Електронски упис у средње школе и државну управу Проф.др Милорад Закић
Гордана Дејановић Локална самоуправа у Босни и Херцеговини са посебним освртом на модел „добре управе“ Проф. др Миле Дмичић
Драган Макивић Развој модела предузећа за трговину капиталом средње величине, са посебним фокусом на стратегију мерцхандисинга Проф. Академик Милан Галогажа, др
Ерак Гордана Југоисточна Европа – Западни Балкан – БиХ и њени грађани у Европској унији Проф. др Миле Дмичић
Драган Лукач Развој и функционисање локалне самоуправе са посебним освртом на однос грађана и локалне власти у граду Бањој Луци Проф. др академик Рајко Кузмановић
Жељко Грубљешић Потенцијални фактори и њихов утицај на квалитет привреде предузећа Проф. др Шефкија Берберовић
Мића Козлик Проблеми корпоративног управљања у транзиционим привредама са посебним освртом на стање у РС проф. др Зденка Ђурић
Татјана Крагуљ Слободне зоне - институт за динамизирање земаља у развоју
проф. др Зденка Ђурић
Едим Мехић Основне карактеристике малих и средњих предузећа у светлу глобализма и иновативних процеса проф. др Жељико Барош
Бошко Чеко Улога интерне контроле у ​​процесу доношења управљачких одлука Проф. др Жељко Барош
Александра Видовић Квалитативне анализе и бенцхмаркинг у функцији унапређења продаје
проф. др Зденка Ђурић
Мацура Ана Заступљеност система крвних зрнаца АБО И РЕЗУС на подручју Приједорске регије проф. др Мирољуб Тркуљић
Ђокић Маја

Тржишни аспекти уметничког производа

доцент др Марко Лакета
Јамила Јагањац Управљање људским ресурсима у области економије Проф. др Лазо Рољић
Јасмина Рајковић Финансијска тржишта Проф. др Милорад Бејатовић
Милена Предојевић Купопродајни уговор Проф. др Милорад Живановић
Велибор Срдић Тренажни процес као фактор спортског менаџмента Проф. др Видосав Лолић
Зарија Милановић Утицај страних директних инвестиција на развој земље у транзицији Проф. др Милорад Бејатовић
Тања Даниловић Проблеми реформе основног образовања у Босни и Херцеговини Академик проф. др Рајко Кузмановић
Јелена Ристић Франшизинг као модел за освајање међународног тржишта

Проф. др Ненад Аврамовић                

Нове мастер тезе за претрагу страница