Списак специјалистичких теза одбрањених на Паневропском универзитету "Апеирон"


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ, МАСТЕР ТЕЗЕ, ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ, ПОЧЕТНА


 

"Кандидат"

Унесите кључну реч у поље за претрагу, а затим притисните ентер

"Ментор"
кандидат Назив теме Ментор
Дина Реџовић  Савјет министара као извршни орган Проф. др академик Рајко Кузмановић
Мирослава Шормаз Менаџмент у банкарству Проф. др Зденка Ђурић
Сања Сукар Стратешки маркетинг менаџмент у ОРИОН-3, доо Бања Лука доц. др Славко Сегић
Енес Демировић Модели организовања привредних друштава Проф. др Жељко Барош
Душко Лакетић Руковођење у извршним органима државне управе са посебним освртом на полицију Миле Матијевић, др
Ковиљка Вучић Анализа система пензијског и инвалидског осигурања у РС са освртом на земље региона Проф. др Жељко Барош
Лејла Феризовић Комуникација у предузетништву Проф. др Лариса Човић
Лука Марјановић Маркетинг и развој производа Проф. др Жељко Барош
Рахмија Реџовић Промовисање продаје Проф. др Зденка Ђурић
Ален Авдић Развој малих и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Горан Поповић Анализа и организација пословања са становништвом ванредни професор Богдана В. Глигорић
Владо Сабљић Организација система управљања царинским квотама Проф. др Жељко Барош
Лејла Исаковић Организација и функционисање органа управе у општини Бихаћ Проф. др Жељко Барош
Бранка Чађо Унапређење продаје у Здравствено рехабилитационом центру СЛАТИНА Проф. др Зденка Ђурић
Хаџиб Салкић Интернет подршка – мрежа школа Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Винко Јунгић Обвезнице као дужнички инструмент у решавању проблема финансирања територијалних заједница Проф. др Зденка Ђурић
Сенад Хамзабеговић Информациони системи у КМУП-у Проф. др Жељко Барош
Рудник Бахтић Примјена савременог концепта информационог система у функционисању БХ поште Проф. др Бранко Латиновић
Лана Батић Планирање људских ресурса са освртом на Пошту српску ванредни професор Сегић Славко
Весна Поповић Животни циклус производа и процес иновације ванредни професор Сегић Славко
Аднан Муслија Животни циклус предузећа Проф. др Жељко Барош
Шабан Ризвић Пројектовање информационог система у предузећу БНТ Хидраулика Проф. др Бранко Латиновић
Мујо Фишо Предност електронског пословања у односу на традиционално пословање Проф. др Бранко Латиновић
Скок измета Сарајевска берза Проф. др Зденка Ђурић
Исмет Алијагић Менаџмент и организација у образовању проф.др академик Рајко Кузмановић
Александра Видовић Брендирање као важна функција савременог маркетинга и веза са понашањем потрошача и купаца ванредни професор Сегић Славко
Велибор Срдић Сукоби у организацијама Проф. др Видосав Лолић
Тамара Бујановић Узроци, услови и појава девијантног понашања малолетника доц. др Миле Матијевић
Драган Василић Карактеристике и ефикасност тужилачке истраге у откривању и решавању кривичних дела и извршилаца доц. др Миле Матијевић
Кенан Ризвић Монетарна политика Европске уније др Бране Миљуш
Абас Мушановић Европски суд за људска права др Бране Миљуш
Борислава Трампа Брокерско-дилерско друштво Проф. др Зденка Ђурић
Данијела Лакић Дефинисање услужног производа у "Иннова- ИТ инжењеринг" за потребе маркетинга услуга ванредни професор Сегић Славко
Љубиша Вуковић Рачунарске мреже Проф. др Бранко Латиновић
Јелена Лапац Планирање и одлучивање у пословању малих и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Весна Тодић Савремени аспекти фармацеутског маркетинга Проф. др Мирјана-Мартинов Цвејин
Владимир Дабић Кривична дела у вези са злоупотребом опојних дрога
Татјана Жигић Стварање конкурентских предности као једно од кључних питања у формулисању стратегије предузећа
Јасмин Таслиџић Информациони систем општине Проф. др Бранко Латиновић
Кемал Сехбајрактаревић Коришћење ИПСец ВПН технологије за повезивање националних метеоролошких центара са глобалном телекомуникационом мрежом Светске метеоролошке организације Проф. др Бранко Латиновић
Мирјана Кузмановић Односи с јавношћу као вид унапређења продаје Проф. др Зденка Ђурић
Дубравка Поповић Појам и врсте управног спора Проф. др Мирјана Рађеновић
Никола Поповић Економски показатељи развоја РС у процесу транзиције Проф. др Жељко Барош
Зикрија Бахтић Стратегија развоја и функционисања малих и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Рада Цвијић Утицај контроле и процена ризика Проф. др академик Рајко Кузмановић
Костадин Будић Појава и развој малих и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Вера Десић Туризам и развој сеоског туризма Проф. др Жељко Барош
Јелена Латиновић Културна политика Европске уније доц. др Бране Миљуш
Смиљана Јањић Анализа привредног развоја општине Србац Проф. др Зденка Ђурић
Радосава Марјановић Организација предузећа Пошта Српска Проф. др Жељко Барош
Драган Добраш Подршка развоју малих, породичних и средњих предузећа др Жељко Мирјанић
Гордана Ерак Европске интеграције – Западни Балкан – посебан осврт на Босну и Херцеговину доц. др Бране Миљуш
Татјана Крагуљ Поставка и организација производног процеса у месној индустрији Проф. др Жељко Барош
Халида Јакуповић Развој малих, породичних и средњих предузећа Проф. др Жељко Барош
Весна Балабан Организација, менаџмент и управљање предузећем Проф. др Жељко Барош
Соња Бејат Промоција малог бизниса Проф. др Жељко Барош
Боривој Јевђенић Развој информационих система у функцији предузетничке привреде Проф. др Бранко Латиновић
Мића Козлик Правно институционално функционисање тржишта капитала у вези са приватизацијом у РС Проф. др Жељко Барош
Саша Вујановић Перспективе развоја малих и средњих предузећа (МСП) Проф. др Жељко Барош
Јован Гузијан Пословни план плантаже купине Проф. др Жељко Барош
Един Тркља Обрада пријаве за ПДВ путем електронске пријаве Проф. др Бранко Латиновић
Милица Тепшић Информационо-комуникационе технологије у реформи јавне управе Проф. др Бранко Латиновић
Милан Ковачевић Управљање кризама у југоисточној Европи др Бране Миљуш
Гордана Дејановић Локална самоуправа у РС проф.др академик Рајко Кузмановић
Дарко Шукунда Економска анализа сјеверозападног региона РС/БиХ и могућности економског развоја региона Проф.др Жељко Барош
Сњежана Радујковић Интернационално оријентисане компаније и избор кадрова за међународно пословање Проф.др Жељко Барош
Махмут Рамић Основе буџетског система са освртом на општину Бихаћ Проф. др Мирјана Рађеновић
Михнет Окић Судска заштита имовине проф.др Енес Хашић
Када Делић-Селимовић Стратешки менаџмент атлетике у Тузли 2004-2008
Аднет Бејдић Место и улога иИнтернета и промотивних агенција у интегралној маркетиншкој комуникацији Проф. др Бранко Латиновић
Дино Бејдић Употреба интернета у маркетингу и економској пропаганди кроз примену животног циклуса производа са Студијом случаја Л.ореал шампона Проф. др Бранко Латиновић
Јела Вукадин Примена информационих технологија Проф. др Бранко Латиновић
Касим Мулалић Информациони систем у ЈП БиХ Поште Сарајево Проф. др Бранко Латиновић
Добривоје Будић Анализа репродукције дрвета у општини Кнежево Проф. др Зденка Ђурић
Драган Симовић Рационализација трошкова у малим и средњим предузећима Проф.др Жељко Барош
Лука Симурина Понашање потрошача и одлучивање о куповини авио услуга на хрватском тржишту Проф. др Вељко Ђукић
Дарко Глигић Могућности развоја РС/БиХ
Алиса Хајдаровић Маркетинг истраживања у функцији доношења пословних одлука у мостарском туризму Проф. др Вељко Ђукић
Амела Ћатић Могући правци развоја туризма у Мостару ванредни професор Сегић Славко
Петар Ерцег Финансирање локалне самоуправе и утицај ПДВ-а на финансирање општине Лакташи  
Ејуб Токић ИТ решења у педагошкој администрацији Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Вукашин Стјепановић Развој и имплементација Е-дневника подржаног базом података и веб сајтом Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Мирослав Ландика Квантитативна анализа економске оправданости улагања и њихове функције у пословном одлучивању доц. др Ђуро Микић
Марица Ђокић Економски аспекти осигурања правних и физичких лица и заступање Проф. др Милорад Бејатовић
Мирјана Грубиша Микроекономски и макроекономски фактори пословања банака ванредни професор Богдана В. Глигорић
Неџмија Павловић Процена кредитне способности, клијент, управљање кредитним ризиком ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Есада Хасановић Туристички производ Кантона Сарајево са својим специфичностима Проф. др Зденка Ђурић
Рашид Медић Континуитет европских интеграција, Савет Европе – Европска унија Проф. др Ненад Аврамовић
Фикрета Мекић Редовни правни лекови у кривичном поступку Проф. др Миодраг Симовић
Јока Филиповић Кривични поступак против малолетника Проф. др Миодраг Симовић
Хамид Муховић Функција рачуноводства у савременој пословној пракси ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Ђулса Муратовић Контрола и ревизија у банкарском пословању ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Слађана Поповић Управљање преокретом и улога банке у процесу санирања финансијске кризе компаније ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Љиљана Кукавица Трговина капиталом РС Проф. др Зденка Ђурић
Милош Ненад ОО/Скл приступ учењу на даљину на примеру информационог система школе Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Горан Марчета Управљање кредитним ризиком у банкама ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Горан Гајић Злочин убиства Проф. др Божидар Бановић
Тања Ракита Кинезитерапија акутне фазе хемиплегије Проф. др Стеван Јовић
Слађана Јокић Рехабилитација пацијената са церебралном парализом Проф. др Стеван Јовић
Гордан Бајић Физиотерапија мултипле склерозе Проф. др Стеван Јовић
Мирсад Алагић АСП у ВИМАКС мрежи са практичном применом м-Паркинга Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Рефик Механовић База података као подсистем маркетиншког информационог система Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Шахсена Сејдиновић Пензијско и инвалидско осигурање Проф. др Бејатовић Милорад
Томислав Мартиновић Фундаментална анализа ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Предраг Млађен Техничка анализа тржишта капитала ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Јозо Дунђер Буџетирање и контрола интерних резултата у општини Жепче ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Јана Алексић Системско одређење личности и потрошача као личности кроз историјско-филозофски и савремени поглед Проф. др Славко Сегић
Јелица Марић Прекид запослења Проф. др Млађен Мандић
Синиша Јаковљевић ОЛАП алати-МССКЛ сервер 2005 аналитичке услуге Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Љиља Колесник Утицај спортско-рекреативног туризма на развој општине Теслић доц. др Велимир Вукајловић
Озренка Манојловић Улога и значај односа с јавношћу Проф. др Тихомир Глигорић
Драган Сувајац-Шапорац Верски туризам и спортско-рекреативне активности у оквиру појединих православних манастира доц. др Велимир Вукајловић
Тамара Марић Малолетници као извршиоци и жртве кривичних дела доц. др Миле Матијевић
Амела Чикарић Ментор као узор новопримљеним медицинским сестрама (здравственим радницима) Проф. др Ристо Козомара
Татјана Ашчерић Мотивација и модификовано понашање здравствених радника Проф. др Александар Милић
Халид Махмутбеговић Личне вештине здравствених радника и менаџера у решавању конфликата Проф. др Александар Милић
Марко Зец Тренинг технологија развоја снаге код фудбалера Проф. др Видосав Лолић
Сања Дојчиновић Комуникација на универзитету у светлу Болоњске декларације Проф. др Лариса Човић
Дејан Трифуновић Веб лог Проф. др Зоран Ж.Аврамовић
Ђука Стјепић Акутно тровање у детињству Проф. Др. сц. мед. Драган Јоксовић
Бахрија Хасић Дечја астма доц. др Снежана Петровић-Тепић
Драган Гајић Кинезитерапија код деформитета кичме Проф. др Ешреф Бећиревић
Станојка Митровић Припрема јединица (болничка одељења) за контролу здравствене заштите (ординација здравствених радника) Проф. др Ристо Козомара
Јеленка Крстовић Истрага – истражни поступак Проф. др Божидар Бановић
Катица Томић Форензички садржај материјалних и личних доказа доц. др Миле Матијевић
Радојка Стојак Савет Европе и Конвенција за заштиту људских права проф. др Брано Миљуш
Бегзада Кадрић Уговор о раду Проф. др Млађен Мандић
Јасминка Феризбеговић Савремени аспект функционисања пензијског и инвалидског осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине Проф. др Милорад Беатовић
Аида Шишић Правни лекови у кривичном поступку Проф. др Божидар Бановић
Живана Кљајић ТКМ- Управљање тоталним квалитетом и улога запослених у постизању укупног квалитета Проф. др Жељко Барош
Синиша Кљајић Веб страница Универзитета представљена кроз базе података и више програмских језика Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Хајрудин Сикира Крађа у законодавству БиХ Проф. др Божидар Бановић
Зринка Марић Изрицање казне Проф. др Божидар Бановић
Недим Делић Информационо-комуникационе технологије у образовању Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Хидајет Мемић Притвор као мјера обезбјеђења присуства осумњиченом или оптуженом ради успјешног вођења кривичног поступка у Босни и Херцеговини Проф. др Божидар Бановић
Дарија Антонић Потенцијално изгубљене године живота као показатељ здравственог стања становништва у РС Проф. др Мирјана Мартинов Цвјетин
Мира Обрадовић Мониторинг воде за пиће у граду Приједору из бунарског начина водоснабдијевања доц. др Богољуб Антонић
Синиша Николић Могућности физиотерапије и балнеотерапије за пацијенте са лумбалним болним синдромом лечених у Слатинској бањи Проф. др Ешреф Бећиревић
Славица Јокић Акционарско друштво по закону БиХ проф. др Ненад Аврамовић
Хусеин Рибић Полиграф и његова примена у оперативном раду полиције доц. др Миле Матијевић
Мустафа Алета Трговина људима као облик организованог криминала доц. др Миле Матијевић
Омер Рочевић Реформа земљишнокњижног закона у Босни и Херцеговини проф. др Душко Медић
Сехада Хабесх Савет Европе и Европска конвенција о људским правима Проф. др Брано Миљуш
Емира Кабиљагић Странке и њихово заступање у управном поступку др Млађен Мандић
Раде Миловац Улога и значај инвестиционих фондова у развоју финансијског тржишта РС доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Велид Фазлић Експропријација у праву БиХ Проф. др Душко Медић
Нина Уремовић Кључни, критични - фактори ризика пословања и јачања савремених компанија у различитим фазама њиховог живота (по моделу Паневропског универзитета Апеирон) Проф. др Зденка Ђурић
Сафе Осмо Уговор о раду, концепт и карактеристике доц. др Мандић Млађен
Фахра Берковац Извори радног права доц. др Мандић Млађен
Весна Топаловић Остваривање и заштита права из радног односа.... доц. др Мандић Млађен
Душко Секулић Мерење квалитета привреде на основу парцијалних израза доц. др Југослав Јовичић
Саша Прерадовић Централна банка и њена улога у монетарној политици доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Незир Калбић Правилник о систематизацији радних мјеста са освртом на организацију и функционисање органа управе општине Нови Травник проф. др Млађен Мандић
Страхиња Обрадовић Могућности интегралног управљања медицинским отпадом у РС Проф. др Вељко Ђукић
Ђурђица Тривуновић Модели финансирања развојних пројеката са посебним освртом на исплативост улагања доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Вахид Љуца Босна и Херцеговина на путу ка Европској унији Проф. др Брано Миљуш
Јелица Сушчевић поседовање Проф. др Душко Медић
Мирјана Тадић Управљање ликвидношћу банке и платним прометом доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Игор Медић Експропријација у закону Проф. др Енес Хасић
Зоран Телгетија Санитарно-хигијенско стање локалног водовода на подручју општине Шипово доц. др Богољуб Антонић
Александар Милановић Основни алати техничке анализе цена хартија од вредности доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Алмин Халиловић

Дизајн и израда географске базе података из области катастра непокретности

доц. Др. Миле Матијевић
Амра Бибић Етиологија и феноменологија насилног злочина др. сци. Милорад Бејатовић
Бјелопољак Шехија

Спречавање прања новца у Босни и Херцеговини

др. сци. Милорад Бејатовић
Даница Јањић

Унапређење управљања комуналним отпадом на градској депонији

Проф. др Раде Биочанин
Дејан Тадић Ефикасност имплементације интегралног система управљања квалитетом и безбедношћу хране у Кланици ад Дивца проф. др Радослав Грујић
Десимир Д. Благојевић

Агилан развој софтвера коришћењем методе екстремног програмирања

проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Дијана Ђукић

Инвестициони фондови као институционални инвеститори

доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Јанковић Дубравка

Улога Централне банке на финансијском тржишту

ванредни професор Богдана Вујновић-Глигорић
Љубомир Медић Безбедност на раду Проф. др Мандић Мађен
Пилаф Мехрид

Максимизирање перформанси и одржавање резултата помоћу методе Баланцед Сцорецард

доц. Др. Богдана Вујновић-Глигорић
Милена Пилиповић Пројектовање буџета у министарствима доц. Др. Богдана Вујновић-Глигорић
Милорад Којић Прекид запослења доц. др Млађен Мандић
Милош Лукић Развијање комуникацијских вештина у санитарном надзору ванредни професор Богољуб Антонић
Миодраг М. Миловановић Дизајнирање наставних материјала у систему учења на даљину Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Младенка Стевановић

Инжењеринг животне средине у регионалном управљању отпадом

Проф. др Раде Биочанин
Наталија Ђурић

Међународни монетарни фонд

доц. др Богдана Вујновић – Глигорић
Недељко Кларић

Примена савремених средстава информационих технологија у образовним процесима

Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Сања Сушић Улога новца у банкарству и економији др. Милорад Бејатовић
Сања Кљајић

Политичко тржиште као елемент политичког маркетинга

Проф. др Тихомир Глигорић
Данијела Јовановић

Пројекат одвођења отпадних вода животне средине на нивоу урбане средине

Проф. др Раде Биочанин
Славица Матовић

Стање пословног банкарства у Републици Српској у процесу транзиције

доц. др Богдана Вујновић – Глигорић
Вања Средојевић

Финансирање регионалног развоја из фондова ЕУ

доц. др Вујновић Глигорић Богдана
Владан Рашић

Имплементација сертификованог „ХАЦЦП“ система у млечној индустрији

Проф. др. Радослав Грујић
Здравка Шаренац

Значај едукације радника у предузећима за производњу и дистрибуцију хране о хигијени и безбедности хране

проф др Радослав Грујић
Амра Ћатић  Однос скупштине и одбора поверилаца проф др Владимир Чоловић
Ален Хоџић Однос Европске уније према Ахтисаријевом предлогу за решавање кризе на Косову проф др Владимир Чоловић
Александар Бошкић Електронски студентски индекс Проф. др Зоран Ж. Аврамовић
Драган Пејовић Извори радног права Проф. др Млађен Мандић
Ана Ковач Ресоцијализација осуђених лица Миле Матијевић, др     
Далиборка Глоић Здравствена заштита у рехабилитацији пацијената са повредама локомоторног апарата доц. др сци. мед. Татјана Бућма
Елмедина Омановић Поседовање и његове контроверзе Проф. др Душко Медић
Душан Лукић Микробиолошке анализе брисева гениталија Драго Н. Недић, др
Звекић Елвира Феноменологија и облици малолетничке деликвенције

доц.др. Миле Матијевић

Индијана Пејић БИО – психопатолошке карактеристике насилног злочина

доц.др. Миле Матијевић

Иван Андан Европска унија – нови ентитет у равнотежи и Лисабонски уговор

Проф. др Брано Миљуш

Јелена Кахвић Кинематичка анализа скок шута Проф. др Видосав Лолић
Катица Томић Форензички садржај материјалних и личних доказа доц. др Миле Матијевић
Бранка Калабић Ретинопатија недоношчади Проф. др Ристо Козомара
Крижевац Орхан Откривање, разјашњавање и доказивање сексуалних деликата

Проф. др Миле Матијевић          

Лепосава Егерић Хигијенска и здравствена исправност воде за пиће из градског водовода Трстеник доц. др Богољуб Антонић                          
Саша Шипка Компјутерска мрежа рудника и термоелектране Гацко

Проф. др Душан Старчевић

Сања Регода Заштита хипотекарног повериоца у извршном и стечајном поступку

Проф. др Душко Медић

Микић Огњенка Узроци и карактеристике крвних деликата Проф. др Миле Матијевић      
Сања Бобрек Привредни криминал Проф. др Миле Матијевић     
Милан Јеремић Виктимолошки аспекти перцепције цивилних жртава рата у Босни и Херцеговини Проф. др Миле Матијевић
Оливер Јеж Заложно право на непокретностима Проф. др Душко Медић
Синиша Лепир Лишење слободе - кривичноправни и кривичнопроцесни аспекти

Проф. др Миле Матијевић

Дарко Вучић Конкурентске предности у маркетиншким стратегијама и маркетинг плану за нови производ (Босналијек) доц. др Славко Сегић
Јасмина Хусидић Организација и спровођење ревизије у складу са МРС доц. др Богдана Вујновић-Глигорић
Десанка Талић Информациони систем градске управе Проф. др Лазо Рољић
Синиша Томић Прављење виртуелних студија Проф. др Душан Старчевић
Џемал Муса Анализа финансијских извјештаја предузећа "Фрикос" доо Сарајево доц. др Богдана Вујновић Глигорић
Јасмина Дошлић Теорија оптималног валутног подручја са освртом на Босну и Херцеговину доц. др Богдана Вујновић Глигорић
Христина Поповић Примена кинезиотејпинг технике у физиотерапији  
Радомир Живковић Интерна контрола и ревизија

доц. др Богдана Вујновић Глигорић

Синиша Бајић Платни инструменти са позивом на документарни акредитив доц. др Богдана Вујновић Глигорић
Славица Зарић Архивирање документације у привредним и друштвеним организацијама Проф. Др. Зденка Ђурић
Слободанка Трбојевић Ревизија и контрола финансијских извештаја у државној управи доц. др Богдана Вујновић Глигорић
Сузана Миросавић Земље југоисточне Европе у финансијској перспективи Европске уније доц. др Раденка Гргић
Грозда Филиповић Управљање процесима рада у предузећу „Елкер“ Приједор

доц. др Санел Јакуповић        

Нова претрага странице са стручним радовима