међународни ИРО

Канцеларија за међународне односе Универзитета Апеирон Бања Лука координира све академске програме на нивоу Универзитета и пружа специјалистичку подршку студентима који долазе изван БиХ.

          приметитиНАПОМЕНЕ

Држављанима држава чланица Европске уније није потребна виза за улазак у Босну и Херцеговину, што се наравно односи на студенте – држављане држава чланица ЕУ.

пребивалиште БОРАВИШНА ДОЗВОЛА

Боравишна дозвола је документ који омогућава странцу да борави у Босни и Херцеговини на одређено вријеме (за вас је то период ваше академске/административне мобилности).

         води ЕЦТС ГУИДЕ

Водич је намењен студентима, академском и административном особљу на високошколским установама, као и другим заинтересованим странама. Европски систем преноса и акумулације бодова – ЕЦТС (Еуропеан Цредит Трансфер Систем) је ефикасан алат за креирање транспарентних студијских програма, за промовисање мобилности студената, за лакше признавање и поређење студијских програма, као и за признавање високошколских квалификација.

ДОЛАЗАК И ИНФОРМАЦИЈЕ

долазак ДОЛАЗАК

Важно је да током ваше мобилности у Бања Луци (Република Српска, Босна и Херцеговина) имате (и користите приликом уласка/изласка) важећи пасош.

информација ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријављујући се кроз програме мобилности као што је Еразмус+, студенти се могу пријавити у периоду од 1-2 семестра. Трајање се обично утврђује у јавном позиву програма мобилности.

Бања Лука ЖИВЈЕТИ У БАЊА ЛУЦИ

Међународни студенти ће морати сами да организују смештај, односно да траже приватни смештај за изнајмљивање.

контакт CONTACT

Контакт особе у канцеларији за међународне односе