BIOGRAFIJA

Rođen 1966. godine u Beogradu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2000 - 2007.g. radio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na Institutu za uporedno pravo u Beogradu radi od 2009.godine, na kojem je bio predsjednik Naučnog vijeća u periodu 2009-2013. g. Predavao Pravo osiguranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2004 - 2009. g. Napisao 15 monografija i udžbenika, kao i preko 180 naučnih i stručnih članaka na srpskom, engleskom i njemačkom jeziku. Učesnik više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Učesnik na sesiji UNCITRAL o malim i srednjim preduzećima u Njujorku 2014. Dobitnik Povelje za izuzetne zasluge i naučni doprinos u razvoju prava osiguranja od strane Udruženja za odštetno pravo (2014.), kao i nagrade za naučni doprinos od strane Instituta za uporedno pravo (2015.). Učesnik u više projekata Savjeta Evrope, GTZ-kancelarije za pravnu reformu i Ministarstva nauke Republike Srbije. Od 2015. godine obavlja dužnost dekana Fakulteta pravnih nauka. Glavni i odgovorni urednik časopisa Godišnjak Fakulteta pravnih nauka.