Panevropski Univerzitet Apeiron

Banja Luka

Za multidisciplinarne i virtuelne studije

Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies


OBRAZAC ZA PRIJAVU U ČLANSTVO ALUMNI ASOCIJACIJE

Osnovni podaci

Polja sa * treba obavezno popuniti


Pitanja(Obilježite opciju "Saglasan" u slučaju pozitivnog odgovora, u suprotnom ostavite nepopunjeno)

Saglasan/na
Saglasan/na
Saglasan/na
Saglasan/na
Saglasan/naSaglasan/na

  • INFORMACIJE
  • Unaprijed se zahvaljujemo za Vaš doprinos razvoju Alumni Asocijacije Panevropskog univerziteta Apeiron


    Kontakt: Anja Dragojević, Tanja Marjanac, doc. dr. Živana Kljajić

    Adresa: Vojvode Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, BiH

    E-mail: cvk@apeiron-uni.eu

    Broj telefona: 00387 51 247 971; 00387 51 247 972

Copyright © littlesparkk