Informacije o programu

 • Nosilac programa stručne edukacije naprednog nivoa “PEP-BiH-2030”je Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka (Centar za cjeloživotno učenje).

 • Partner u realizaciji programa je Uprava za indirektno oporezivanje BiH (Odsjek za stručnu obuku).

 • Edukacija je namijenjena osobama koji su zaposleni u privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini.

 • Stručnu edukaciju izvode najpriznatiji stručnjaci svojih oblasti iz Bosne i Hercegovine i strani eksperti. Primarna baza predavača su stručnjaci iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, dok dio predavača dolazi sa Panevropskog univerziteta “Apeiron” i iz inostranstva.

Oblasti edukacije

Pdv i Akcize

Carina i Špedicija

 

Vanjskotrgovinsko Poslovanje

IT u Sistemu IO

Naši

Predavači

Moduli Obuke

Kalendar i satnica nastave

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, ollie Landing page

Plan

 • Najkasnije mjesec dana prije početka svakog ciklusa objavljuju se detaljni termini i raspored edukacije (naziv nastavne jedinice, dan, vrijeme i mjesto predavanja). Radni dani/satnica nastave:
 • Ponedjeljak – petak 17.00 – 21,00
 • Subota 09.00 – 18.00
 • Nedjelja je po pravilu neradni dan.
 • odukacija se neće izvoditi za vrijeme državnih i vjerskih praznika.
 • Sedmično se organizuju blokovi edukacije koji traju od 4 do 12 časova, zavisno od izabranog modula edukacije.

Prijava

Podaci o pravnom licu
Podaci o polaznicima
 • INFORMACIJE ZA PRIJAVU
 • Uplate kotizacija (u KM) po predračunu, koji će biti proslijeđen pravnom subjektu koji prijavljuje učesnike edukacije, izvršiti na žiro račun Panevropskog univerziteta “Apeiron” Banja Luka, broj: 555-007-0022-4960-12 kod Nove banke. Nakon evidetniranja uplate u računovodstvu univerziteta, pravnom subjektu će biti izdata faktura/račun.