Poštovano akademsko osoblje,

S obzirom da je kompanija Turnitin kupila do sada korištenu platformu za provjeru radova na plagijarizam (Ephorus), odlučili su da taj servis ugase i umjesto njega razviju noviji i efikasniji sistem sa obimnijom bazom radova i izvora radi efikasnijeg otkrivanja i sprečavanja plagijarizma.

Panevropski univerzitet APEIRON će ubuduće koristiti novi sistem za provjeru radova na plagijarizam.

Uputstvo za korištenje Pristup sistemu