Poštovani korisnici MS Teams aplikacije Panevropskog univerziteta,

Ispod se nalaze linkovi ka fakultetima.
NAPOMENA: Koristiti veb-aplikaciju MS Teams.

Fakultet poslovne ekonomije
Fakultet pravnih nauka
Fakultet informacionih tehnologija
Fakultet sportskih nauka
Fakultet zdravstvenih nauka
Fakultet filoloških nauka
Saobraćajni fakultet
Izborni program (link za sve fakultete)

Zajedničke predmete iz obaveznog programa, koji se slušaju na više fakulteta možete pronaći na platformi MS Teams prateći ovu tabelu.

Uputstvo za korištenje Pristup sistemu