Spisak doktorskih radova branjenih na Panevropskom Univerzitetu "Apeiron"


SPECIJALISTIČKI RADOVI, MAGISTARSKI RADOVI, DOKTORSKI RADOVI, POČETNA

 


"Kandidat"

Upiši ključnu riječ u polje po kojem vršiš pretragu a zatim pritisni enter

"Mentor"
 Kandidat
Naziv  teme
 Mentor
Jugoslav Jovičić Političko-ekonomske pretpostavke uključivanja zemalja jugoistočne Evrope u procesu globalizacije, sa naglaskom na integraciju u Evropsku uniju Prof. dr akademik Rajko Kuzmanović
Zijo Veledar Menadžerske teorije i modeli kao faktor tranzicije i razvoja domaćih preduzeća  
Bogdana Gligorić Finansijski instumenti u procesu globalizacije računovodstvenog izvještaja Prof. dr Zdenka Đurić
Gordana Radić Novi položaj visokoškolskih ustanova iz oblasti informacionih tehnologija u jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru Prof.dr Zoran Ž. Avramović
Abid Hodžić Organizaciono strukturiranje preduzeća uslovljeno mjernom razvojnom strategijom i poslovnom politikom Prof. dr Željko Baroš
Tomislav Stajčić Upravljanje troškovima kao elementom ulaganja u f-ji unapređenja tržišne pozicije preduzeća Prof. dr Šefkija Berberović
Husejin Muratović Uticaj javne potrošnje na privredni razvoj BiH Prof. dr Halid Konjhodžić
Nedim Smajlović Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju BiH na putu pridruživanja Evropskoj uniji Prof. dr Branko Latinović
Slobodan Lukić Faktori uspješnosti sanacije i restruktuiranja privatizovanih preduzeća u RS Prof. dr Zdenka Đurić
Sanel Jakupović

Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju

Prof.dr.Željko Baroš
Milanka Aleksic

Metoda transformacije privrednih subjekata u uslovima globalizacije

Prof.dr.Željko Baroš
Slavica Lukić Pravci i dokumenti reforme sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini Akademik Prof dr. Rajko Kuzmanović
Ljubomir Šormaz Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite Akademik prof. dr Dragan Danelišen
Makivic Dragan

Unapređenje korporativnog upravljanja u funkciji efikasnosti
i efektivnosti korporacije

Prof.dr.Željko Baroš

Nova pretranga stranice doktorskki radovi